Politika

ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA Za mostove između BiH i Srbije odobreno 4,2 MILIONA KM

Savjet ministara BiH odobrio je danas višegodišnji projekat održavanja i rekonstrukcije mostova između BiH i Srbije vrijednosti 4.205.035 KM.

ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA Za mostove između BiH i Srbije odobreno 4,2 MILIONA KM
FOTO: SRPSKAINFO

Višegodišnji projekat za period od 2021. do 2025. godine odnosi se na održavanje pet mostova na međudržavnoj granici BiH i Srbije, a odluka o njegovom odobravanju donesena je na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta.

Riječ je o drumskom i drumsko-željezničkom mostu preko rijeke Save – Sremska Rača/Rača, zatim mostovima preko rijeke Uvac – Kapija 2 (ulaz u slobodnu zonu), mostu u Carevom polju, te mostu Uvac.

U periodu od 2021. do 2024. godine na godišnjem nivou iz budžeta institucija BiH biće izdvajano po 850.000 KM, osim u 2025. godini, kada je za ove namjene planirano 805.035 KM.

Srbija je u skladu sa ranije potpisanim sporazumom preuzela održavanje i rekonstrukciju preostalih šest mostova između dvije države.

Na prijedlog Ministarstva bezbjednosti osnovana je Radna grupa za izradu zakona o graničnoj kontroli, s ciljem usklađivanja sa evropskim standardima u ovoj oblasti.

U Radnu grupu imenovani su predstavnici nadležnih tijela sa nivoa BiH, entiteta i Brčko distrikta, a rok za izradu ovog zakona je 31. decembar.