Možete da nas pratite
i putem aplikacije za
Besplatno na

PAUZA ZA SUDSKE ROKOVE Druga uredba predsjednice Srpske koja važi u vanrednom stanju

Politika
Autor:

Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Za vrijeme vanrednog stanja prestaju teći rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, prijedloga za pokretanje vanparničnog postupka, ili postupka izvršenja isprava ili drugih podnesaka koji su vezani rokom.

To piše u upravo objavljenoj Uredbi sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske. Uredbu je potpisala predsjednica Srpske Željka Cvijanović, u skladu sa ovlaštenjima koja je dobila Odlukom Narodne skupštine o proglašenju vanrednog stanja u Republici.

Kako je navedeno, izuzetno rokovi ne prestaju teći samo u hitnim postupcima koji su propisani ovom uredbom. Primjera radi, hitnim postupcima u parničnoj, vanparničnoj i izvršnoj materiji smatraju se: postupci iz porodično – pravnih odnosa roditelja i djece, postupci za zaštitu od diskriminacije i zlostavljanja na radu, postupci zadržavanja duševno bolesnih lica u zdravstvenoj ustanovi, postupci upisa poslovnih subjekata u registar…

-Rokovi za podnošenje prijedloga oštečenog za krivično gonjenje u krivičnom postupku i za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupka od oštečenog, prestaju teći za vrijeme vanrednog stanja – piše u uredbi, drugj po redu koji je predsjednica RS donijela nakon današnjih konsultacija za članovima Vlade i Narodne skupštine.

Foto: Palata Predsjednika

I u ovom slučaju postoje hitni postupci za koje rokovi i dalje teku, kao što su postupci u kojima se određuje pritvor ili traži određivanje pritvora, postupci koji se vode za krivična djela izvršena za vrijeme vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem, postupci u kojima postoji opasnost od zastarjelosti krivičnog gonjenja i slično.

Takođe, za vrijeme vanrednog stanja, prestaju da teku i rokovi u upravnim sporovima, a izuzetak su oni postupci u kojima postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, javni red i mir, postupci u kojima je potrebna zaštita imovine veće vrijednosti, te postupci koji se provode radi hitnog i efikasnog funkcionisanja organa državne uprave.

– Sudija ili predsjednik vijeća može na ročišu ograničiti ili privremeno, djelimično ili u cjelosti isključiti prisustvo javnosti. Prestankom važenja ove uredbe nastavljaju da teku svi rokovi koji su prestali teći stupanjem na snagu ove uredbe, i u njih će se uračunati vrijeme koje je proteklo prije stupanja na snagu ove uredbe sa zakonskom snagom – piše u uredbi koja će sutra stupiti na snagu, a na potvrdu Narodnoj skupštini biće podnesena kada parlament bude u prilici da se sastane.

Inače, uredbu je predložila Vlada RS, odnosno Ministarstvo pravde, a na inicijativu VSTS BiH i Advokatske komore Republike Srpske, o čemu je Srpskainfo pisala.

Možete da nas pratite i putem aplikacije za Android ili iPhone/iPad.
Možete da nas pratite i na Facebook stranici

IZDVAJAMO