Biznis

Poreska uprava RS: Pozitivan revizorski izvještaj potvrda kvalitetnog i odgovornog rada

Poreska uprava Republike Srpske dobila je pozitivno mišljenje Glavne službe za reviziju javnog sektora Srpske nakon izvršene revizije finansijskih izvještaja i usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija u finansijskim izvještajima Uprave za 2020. godinu.

Poreska uprava RS: Pozitivan revizorski izvještaj potvrda kvalitetnog i odgovornog rada
FOTO: GORAN ŠURLAN/RAS SRBIJA

Ovo je potvrda kvalitetnog i odgovornog rada Poreske uprave Republike Srpske koja je jedna od najvećih institucija Srpske. Ako se uzme u obzir složeni sistem poslovanja Uprave, koja je organizovana u sjedište sa šest sektora i sedam područnih centara sa 48 područnih jedinica, pozitivan revizorski izvještaj ove institucije dobija na još većem značaju – ističe se u saopštenju Poreske uprave Srpske.

Pročitajte još

Uz dosljednu primjenu svih zakonskih propisa i veliki iskorak u procesu digitalizacije, ovaj izvještaj potvrđuje i efikasnost i pravičnost u radu Poreske uprave Republike Srpske koja je na ovaj način svrstana u red modernih institucija koje su istinski servis svojih građana i koje i dalje teže da unaprijede svoje usluge, dodaje se u saopštenju.

Finansijska revizija u Poreskoj upravi trajala je četiri mjeseca, a prema mišljenju Glavne službe za reviziju, finansijski izvještaji istinito i objektivno prikazuju u svim materijalno značajnim aspektima finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31. decembar 2020. godine, prihoda, primitaka, rashoda i izdataka, kao i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor u Srpskoj.

Uz reviziju finansijskih izvještaja Poreske uprave Republike Srpske izvršena je i revizija usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima ove uprave za 2020. godinu, te je utvrđeno da su u svim materijalno značajnim aspektima u skladu sa propisima kojima su regulisane.