Možete da nas pratite
i putem aplikacije za
Besplatno na

Problemi sa imovinom u Brčkom: Prazni i zapušteni poslovni prostori narušavaju izgled grada

Regioni
Autor:

Foto: Cvijeta Kovačević/RAS Srbija

Desetak poslovnih prostora u vlasništvu Brčko distrikta u užem dijelu grada godinama je prazno, u veoma lošem su stanju  i poprilično narušavaju izgled grada.

Dijana Glišić, direktor Kancelarije za upravljanje javnom imovinom objašnjava da dio tih poslovnih prostora nije na raspolaganju zbog sudskih sporova, a dio jer zbog stanja u kojem se nalaze nisu bili privlačni za obavljanje poslovnih aktivnosti.

– I pored više licitacija niko nije bio zainteresovan za njihov zakup. Nastojaćemo poboljšati uslove pod kojima ćemo ih ponuditi i omogućiti potencijalnim zakupcima povoljniji status u odnosu na redovne poslovne prostore. Time bi ih stimulisali da ulože novac, dovedu ih u upotrebljivo stanje i pokrenu poslovne aktivnosti, čime bi se zaustavilo i njihovo dalje propadanje – kaže Glišićeva.

Dodaje da je nedavno jedan od poslovnih prostora u Srpskoj varoši  koji nije bio primamljiv na licitacijama dodjeljen jednom od vladinih odjeljenja koje će nakon sanacije u njega smjestiti neke od svojih službi.

Glišićeva pojašnjava da postoji i jedan broj poslovnih prostora koji su u tako lošem stanju da ništa nije moguće uraditi bez značajnijih ulaganja, zbog čega je neophodno prethodno obezbjediti novac u budžetu i pribaviti neophodne saglasnosti kako bi se rekonstruisali i tek potom ponudili u zakup.

Za sanaciju prostora od oko 400 kvadratnih metara bivše samoposluge u samom centru grada, na Trgu mladih obezbjeđen je novac, ali u Kancelariji za upravljanje javnom imovinom nisu mogli precizirati kada bi radovi mogli početi. Objašnjavaju da treba pribaviti saglasnosti stanara koji žive u toj zgradi kao i sprovesti postupak javnih nabavki za izbor izvođača radova.

– To je prostor koji je nekako svima najupečatljiviji, jer bi dosta doprinjeo potpunijem životu grada kada bi bio zauzet. Taj prostor je godinama bio u sudskom sporu i zbog toga se njime nije moglo raspolagati niti se moglo uticati na njegovu zaštitu od propadanja. Za ovaj objekat smo još u budžetu za prošlu godinu predvidjeli novac za saniranje štete koja je u međuvremenu nastala. Pošto smo sada u posjedu tog prostora, nakon izvođenja radova, njegovog dovođenja u osnovno stanje upotrebljivosti, pokrenućemo postupak njegovog izdavanja u zakup – rekla je Glišićeva.

Foto: Cvijeta Kovačević/RAS Srbija

Osim sa neuređenim poslovnim prostorima u Kancelariji za upravljanje javnom imovinom imaju problem i sa poslovnim prostorima koji su već pod zakupom.

Unazad nekoliko godina Kancelarija je u skladu sa zaključcima Vlade raspolagala dijelom prostora na način koji je zakupoprimcima koji redovno izmiruju obaveze omogućavao korištenje poslovnih prostora i nakon isteka ugovora kako bi očuvali poslovne aktivnosti, što je osporeno presudom Apelcionog suda Brčko distrikta.

– Sud je stao na stanovište da je osporeni zaključak u suprotnosti sa Zakonom o javnoj imovini budući da ovaj Zakon poznaje svega dva načina raspolaganja javnom imovinom. To je putem licitacije i putem specijalne pogodbe. Ne poznaje zaključak ili bilo koji drugi akt Vlade Brčko distrikta kojim bi se produžilo trajanje ugovora i faktički raspolagalo javnom imovinom – pojasnio je Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta nakon sjednice Vlade na kojoj je nedavno razmatrana informacija o ovom pitanju.

– Kancelarija će sprovesti presudu Apelacionog suda kojom je naloženo da se ovim poslovnim prostorima raspolaže u puno poštovanjem propisa – kaže Glišićeva i dodaje da je pokrenut postupak izmjene zakona koji bi omogućio što povoljniju poslovnu klimu.

Gradonačelnik raspolaže imovinom

Imovinom Distrikta raspolaže gradonačelnik Brčko distrikta u skladu i na način propisan Zakonom o javnoj imovini koji je donesen 2006. godine.

Nadležnost upravljanja javnom imovinom Distrikta povjerena je Kancelariji za upravljanje javnom imovinom koja svoje poslove obavlja kao posebna služba Vlade Brčko distrikt koja je direktno odgovorna gradonačelniku.

Možete da nas pratite i putem aplikacije za Android ili iPhone/iPad.
Možete da nas pratite i na Facebook stranici

IZDVAJAMO