Društvo

PROMJENE U PLATNOM PROMETU Oštrija kontrola bankovnih računa DUŽNIKA i sumnjivih lica

Vlada Republike Srpske je predložila izmjene i dopune Zakona o unutrašnjem platnom prometu, što će, kako tvrde, omogućiti bržu i lakšu identifikaciju računa dužnika u poreskom, sudskom i izvršnom postupku.

PROMJENE U PLATNOM PROMETU Oštrija kontrola bankovnih računa DUŽNIKA i sumnjivih lica
FOTO: DEJAN BOŽIĆ/RAS SRBIJA

Planirano je uspostavljanje Registra računa fizičkih lica, čime će osim ulaska u trag dužnicima, biti olakšana i identifikacija nasljednika za potrebe ostavinskih postupaka, ali i borba protiv pranja novca, organizovanog kriminala i terorizma.

Registar će biti od koristi i kod istraživanja sumnjivih aktivnosti, kao i u postupcima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Uspostavljanje ovog registra će doprinijeti efikasnijem radu sudova, poreskih, istražnih i drugih organa, kojima će biti olakšan i ubrzan pristup podacima o računima fizičkih lica, jer ih neće morati tražiti od banaka, već direktno od Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge APIF –navedeno je u saopštenju Vlade RS.