Društvo

PUNO ZAMJERKI EK: Ako želi ostati u bezviznom režimu BiH mora poraditi na ilegalnim migracijama

Evropska komisija je objavila svoj treći izvještaj o uslovima koje države treba da ispune kako bi zadržale bezvizni režim sa državama Šengena. Bosni i Hercegovini zamjeraju lošu koordinaciju kada je u pitanju upravljanje krizom, te slabe presude kada su u pitanju organizovani kriminal i korupcija.

PUNO ZAMJERKI EK: Ako želi ostati u bezviznom režimu BiH mora poraditi na ilegalnim migracijama
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

U Izvještaju Evropske komisije stoji da je BiH poduzela određene radnje na identifikovanju problema koje su iznijeli u ranijem izvještaju te da je postignut napredak iz oblasti zloupotrebe bezviznog režima.

Međutim, EK očekuje da se bude efikasniji u pogledu ilegalnih migracija kao i da se poboljšaju uslovi u prostorijama za prijem migranata i izbjeglica.

Koordinaciono tijelo u Ministarstvu bezbjednosti koje je odgovorno za praćenje migracijskih trendova i koje djeluje kao operativno sjedište u slučaju krize ne funkcioniše učinkovito, posebno kada je u pitanju dodjela odgovarajućih prostorija za prihvatne centre i premiještanje tražilaca azila i migranata – stoji u Izvještaju, prenosi Klix.

BiH je neučinkovita i kada se govori o saradnji među tijelima sa različitih nivoa tvrde iz EK te poruluju da se ti kooperativni mehanizmi koordinacije moraju značajno ojačati.

Kako bi zadržali bezvizni režim EK zahtjeva i da se pojača granična kontrola i operativna saradnju sa državama koje su članice Evropske unije te sa Fronteksom.

Neki od problema koje navode su i ograničeni ljudski resursi u BiH u pogledu sprečavanja ilegalnih migracija.

Zbog neusklađenosti krivičnog zakonodavstva na prostoru cijele države BiH se bori sa sistemskim problemima u operativnoj saradnji.

– Zemlja ima nekoliko strategija kada je u pitanju organizovani kriminal, trgovina ljudima i upravljanje granicom međutim pravni okvir bi trebalo uskladiti u cijeloj državi i zatim ga dodatno uskladiti sa pravnom regulacijom EU – navodi EK u Izvještaju.

Pored migracijskih problema, EK navodi da BiH ima problema sa borbom protiv pranja novca, kriminalnim organizacijama koje koriste pravne i administrativne rupe, te konačnim presudama i sankcijama za slučajeve korupcije.