Gradovi

Revizori otkrili nepravilnosti: Šta je otkrila Glavna služba za reviziju RS u Novom Gradu

Prijem pripravnika bez javnog konkursa, sklapanje ugovora o djelu za djelatnosti koje su u domenu opštine i nedostavljanje bankarskih garancija za izvođene radove neke su od primjedbi zbog kojih je opština Novi Grad od Glavne službe za reviziju javnog sektora dobila mišljenje s rezervom o usklađenosti za 2020. godinu.

Revizori otkrili nepravilnosti: Šta je otkrila Glavna služba za reviziju RS u Novom Gradu
FOTO: B. MAJSTOROVIĆ/RAS SRBIJA

Pored toga, Novi Grad je dobio mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima, jer u njima nije iskazao učešće u kapitalu Doma zdravlja i Radija Novi Grad. Revizori su imali primjedbu i na način naplate potraživanja.

Revizori otkrivaju da nije u skladu sa zakonom što je šest radnika bilo u radnom odnosu na određeno vrijeme na sistematizovanim nepopunjenim radnim mjestima u periodu dužem od šest meseci. U Opštinskoj upravi 16 pripravnika je zasnovalo radni odnos na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža, bez prethodno provedenog javnog konkursa, ali sa platama nižim od propisanih.

– Bankarske garancije za kvalitet izvedenih radova na rekonstrukciji puteva po više ugovora nisu obezbijeđene po izvršenoj primopredaji radova, već sa zakašnjenjem od više mjeseci, a za izgradnju distributivne mreže za vodosnabdijevanje naselja Čađavica 1 i Čađavica 2 – faza 1, bankarska  garancija za kvalitet izvedenih radova nije ni dostavljena – navedeno je u izvještaju.

FOTO: B. MAJSTOROVIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: B. MAJSTOROVIĆ/RAS SRBIJA

Kratkoročna potraživanja Novog Grada su 4.381.880 KM, od čega se 3.605.415 KM odnosi na potraživanja nenaplaćena duže od godinu dana, koja su sa stanovišta naplativosti klasifikovana u sporna potraživanja.

Iz Opštine Novi Grad za Srpskainfo kažu da su očekivali da će dobiti pozitivno mišljenje “jer je Osnov za mišljenje sa rezervom dato samo za dvije preporuke za finansijske izvještaje i za sedam preporuka za usklađenost propisa”.

Navode da su dali primjedbe na nacrt izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora RS, te da ih smatraju opravdanim.

Podsjećaju da su u martu 2020. donesene mjere zbog borbe protiv pandemije virusa korona i ističu da je opština funkcionisala i radila poslove u vanrednim, kriznim situacijama, koje zahtijevaju donošenje brzih odluka. Navode da su održani i opšti izbori, koji su dodatno otežali ukupno funkcionisanje opštine. Kažu da su uspostavili adekvatan sistem finansijskih kontrola i da su u 2020. imali 20 internih kontrola.

FOTO: B. MAJSTOROVIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: B. MAJSTOROVIĆ/RAS SRBIJA

– U toku je proces smanjenja broja radnika u opštini Novi Grad, na osnovu zaključaka Narodne skupštine i Vlade RS, uz konstataciju da je opština suočena s odlaskom mladih ljudi, sa složenom materijalnom i socijalnom situacijom, tako da bi se bar djelimično ublažila socijalna situacija. Opština je imala jedan broj ugovora o djelu koje je Glavna služba za reviziju ocijenila da nisu u domenu opštine, iako se može konstatovati da su ugovori bili usmjereni na djelatnosti koje su u tom trenutku bili potrebni za funkcionisanje u vanrednim situacijama. Takođe, prijem pripravnika je vršen na osnovu Javnog poziva koji je objavio Zavod za zapošljavanje RS, i u kojem su definisani kriterijumi i uslovi za prijem, tako da je opština omogućila zapošljavanje pripravnika i provođenje pripravničkog staža za jedan broj stručnih kadrova – navedeno je u dopisu koji je potpisao načelnik Miroslav Drljača.

Poručuju da rokovi kod bankarske garancije za kvalitet radova nisu usklađeni zbog vanredne situacije. Tvrde da kontrolišu naplatu potraživanja, za koju imaju i softver radi lakšeg praćenja, ali da postoje ranije sporne situacije koje su u sudskim sporovima i traju duže vrijeme, a za koje revizori ocjenjuju da ih treba isknjižiti.

PLATILI PUT U PRIJEDORU

Opština Novi Grad od JP „Putevi Republike Srpske“ potražuje 126.438 KM, jer je ovoj lokalnoj zajednici Vlada RS odobrila 300.000 KM za sufinansiranje izgradnje lokalnih puteva na njenom području.

– Sporazumom iz 2015. godine je definisano da se radi o rekonstrukciji lokalnog puta L-41 i L-27, Donji Agići – Rudine – Miska Glava – Prijedor, u dužini od 4.000 m. Radovi su izvršeni u cjelosti, ali se dio radova odnosi na put koji pripada teritoriji grada Prijedora u iznosu od 126.438 KM i u tom iznosu je evidentirano potraživanje, što JP „Putevi Republike Srpske“ osporavaju – kažu revizori.

Za zakup imovine Novi Grad potražuje 168.520 KM, potom 15.498 KM naknada za rentu i uređenje građevinskog zemljišta, 312.268 KM za komunalne naknade, 56.250 KM naknada za šume od ŠG „Prijedor“ i 84.812 KM komunalnih taksi za korišćenje prostora na javnim površinama, isticanje reklama i ostalih prihoda. Revizori zaključuju da je značajan iznos ovih potraživanja nenaplativ, jer mjere za naplatu nisu preduzimane pravovremeno.

Prihvati notifikacije