Društvo

ROK ISTIČE KRAJEM GODINE Iz Poreske uprave pozivaju da se izmiri druga rata poreza na nepokretnosti

Iz Poreske uprave Republike Srpske podsjećaju poreske obveznike da 31. decembra ističe rok za uplatu druge rate poreza na nepokretnosti za 2020. godinu.

ROK ISTIČE KRAJEM GODINE Iz Poreske uprave pozivaju da se izmiri druga rata poreza na nepokretnosti
FOTO: GORAN ŠURLAN/RAS SRBIJA

Pozivamo poreske obveznike koji to još nisu uradili da blagovremeno izmire drugu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2020. godinu, kao i eventualno još uvijek neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz prethodnih godina – kaže direktor Goran Maričić.

Napominje da su Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa, a sa ciljem da se poreskim obveznicima olakša izvršavanje ove obaveze, prolongirani rokovi za plaćanje obaveza za porez na nepokretnosti za ovu godinu.

Rok za plaćanje prve rate sa 30. juna pomjeren je na 30. septembar, dok je rok za plaćanje druge rate tih obaveza sa 30. septembra prolongiran za 31. decembar.

– S tim u vezi, pozivamo poreske obveznike da u propisanim rokovima izmire svoje obaveze za porez na nepokretnosti za ovu godinu, kako sebe ne bi doveli u situaciju da im iznos bude uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate, jer bilo kakvo sankcionisanje svakako nije krajnji cilj Poreske uprave Republike Srpske – zaključio je Maričić.