Svijet

Sedam decenija konvencije o statusu izbjeglica: Principi međunarodnog sporazuma danas važniji nego ikada

Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) ukazala je povodom 70 godina od usvajanja jednog od ključnih međunarodnih sporazuma - Konvencije o statusu izbjeglica, da je ponovno obavezivanje na poštovanje duha i osnovnih principa Konvencije danas važnije nego ikada.

Sedam decenija konvencije o statusu izbjeglica: Principi međunarodnog sporazuma danas važniji nego ikada
FOTO: MOHAMMED ABU OBAID/EPA

Visoki komesar UN za izbjeglice Filipo Grandi izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog nedavnih pokušaja nekih vlada da zanemare ili zaobiđu principe Konvencije, koji idu od protjerivanja i odbijanja izbjeglica i tražilaca azila na kopnenim i morskim granicama, pa sve do prijedloga za prisilno premještanje izbjeglica u treće zemlje gdje bi se njihovi zahtjevi obrađivali bez neophodnih zaštitnih garancija.

On je naveo da Konvencija i dalje štiti prava izbjeglica širom svijeta.

Grandi je istakao da su, zahvaljujući Konvenciji, spaseni milioni života i da je danas, 70 godina nakon što je Konvencija sastavljena, od presudnog značaja da međunarodna zajednica odbrani svoje principe.

U obraćanju povodom 70 godina od dana kada je Konvencija o statusu izbjeglica iz 1951. godine predstavljena državama na potpisivanje, Grandi je rekao da ovaj sporazum predstavlja presudnu komponentu međunarodnog prava i ljudskih prava i da je i danas jednako aktuelan kao što je bio kada je izrađen i usaglašen.

– Jezik Konvencije je jasan kada se govori o pravima izbjeglica i ostaje primjenljiv i u kontekstu savremenih i novih izazova i vanrednih situacija sa kojima se prvi put susrećemo – kao što je pandemija virusa korona – rekao je Grandi.

Pročitajte još

On je ukazao da, i Konvencija o izbjeglicama iz 1951. godine i noviji Globalni sporazum o izbjeglicama, pozivaju na međunarodnu saradnju u iznalaženju različitih rješenja za izbjeglice.

Grandi je naglasio potrebu da međunarodna zajednica poštuje ključne principe zaštite izbjeglica koji su propisani Konvencijom, uključujući pravo svakog ko bježi od progona da ne bude vraćen tamo gdje mu prijeti rizik od štete ili opasnost.

Sedamdeset godina Konvencije o statusu izbjeglica pada samo nekoliko mjeseci nakon sedamdeset godina rada UNHCR-a kao svjetske organizacije za zaštitu prisilno raseljenih lica.

Nakon završetka Drugog svjetskog rata i ratnih strahota, 14. decembra 1950, godine UN su objavile Statut UNHCR-a, kojim su utvrđeni uslovi rada UNHCR-a i u kojem su opunomoćenici 26 zemalja upućeni da se sastanu u Ženevi s ciljem da se finalizira tekst konvencije, što su i učinili u julu 1951. godine.

UNHCR je čuvar Konvencije iz 1951. godine i ima jedinstveni mandat prema međunarodnom pravu da nadgleda primjenu konvencije i sarađuje sa zemljama na zaštiti izbjeglica i iznalaženju trajnih rješenja za izbjeglice.

Prihvati notifikacije