Društvo

SJEĆANJE NA NAJDRAMATIČNIJU BITKU Godišnjica proboja na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu (VIDEO)

Na Sutjesci, 29. maja 1943. godine, dio partizanskih jedinica i Vrhovni štab Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije probio se iz obruča 130.000 njemačkih, italijanskih, bugarskih i hrvatskih fašista, koji su u Petoj ofanzivi operacija “Švarc” nastojali da unište glavninu partizanskih snaga.

SJEĆANJE NA NAJDRAMATIČNIJU BITKU Godišnjica proboja na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu (VIDEO)
FOTO: VRATITEMI JUGOSLAVIJU/YOUTUBE/SCREENSHOT

U obruču na Zelengori i Sutjesci bile su okružene četiri partizanske divizije sa 16.000 boraca i 4.000 ranjenika.

U najdramatičnijoj bici partizana tokom rata, okončanoj 15. juna, partizanske divizije izgubile su trećinu boraca, uključujući Savu Kovačevića, komandanta Treće divizije, koja je ostala da štiti teške ranjenike.

Nijemci su masakrirali oko 1.000 zarobljenih ranjenika.

Njemački izvori naveli su da su trupe Osovine imale ukupno 583 poginula vojnika, dok potpuni gubici hrvatskih ustaša, SS divizije “Princ Eugen”, te puka “Brandenburg” nisu usaglašeni.

Partizanske jdinice izgubile su više od 7.000 boraca, neki su stradali i borbama, a neki od tufisa.