Banjaluka

Stanivuković uvodi nove promjene u gradnji: Nema više odstupanja, izgled zgrada će morati odobriti komisija

Da bi se neki objekat izgradio ili nadogradio u užem urbanom području Banjaluke, stručnjaci će ubuduće morati da odobre izgleda fasade, kako bi se spriječili projekti koji su u nedvosmislenom sukobu sa okolnim prostorom.

Stanivuković uvodi nove promjene u gradnji: Nema više odstupanja, izgled zgrada će morati odobriti komisija
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Gradonačelnik Draško Stanivuković imenovao je komisiju za verifikicaiju idejnih rješenja fasada za izgradnju objekata u obuhvatu posebne i prve zone gradskog građevinskog zemljišta.

-Svjedoci smo da su u proteklom periodu određena arhitektonska rješenja objekata čija izgradnja je u toku ili je planirana, nailazila na kritiku prije svega stručne, ali i šire javnosti. Upravo zbog toga, cilj ove komisije je da u užem urbanom području Banjaluke obezbijedi respekt urbanističkog konteksta šire lokacije i doprinos idejnog projekta u afirmaciji i unapređenju prostornih odnosa,  kao i poštovanje zadatih urbanističkih parametara i arhitektonsko oblikovanje koje će adekvatno odgovoriti na zahtjeve lokacije -poručili su iz Gradske uprave.

FOTO: ALEKSANDAR GOLIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: ALEKSANDAR GOLIĆ/RAS SRBIJA

Naime, Skupština grada Banjaluka, na sjednici održanoj 13.07.2021. godine, usvojila je Odluku o dopuni Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu, kojom je definisano da je za izgradnju novih i dogradnju, nadogradnju i rekonstrukciju postojećih kolektivnih stambenih, kolektivnih stambeno-poslovnih i poslovnih objekata u obuhvatu posebne i prve zone gradskog građevinskog zemljišta, potrebno dostaviti idejno rješenje fasada, koje će prije izdavanja lokacijskih uslova biti predmet verifikacije od strane Komisije koju imenuje gradonačelnik.

Pročitajte još

-Na ovaj način  će se spriječiti dalja devastacija prostora prisutna duži vremenski period, ne na način da se u svakom konkretnom slučaju osigura vrhunska arhitektura, već da se u startu spriječe projekti koji su u nedvosmislenom sukobu sa okolnim prostorom i čija bi realizacija napravila nepopravljivu štetu Banjaluci. Nadamo se da činjenica da će idejni projekti prije izdavanja lokacijskih uslova biti predmet procjene i verifikacije, arhitektama biti podsticaj za pružanje najkvalitetnijeg projektnog rješenja, a investitorima stimulans za raspisivanje konkursa kao načina na koji se dobijaju inventivnija rješenja- rekli su u Gradskoj upravi.

Prihvati notifikacije