Regioni

Status SLUŽBENE OSOBE uskoro i za zdravstvene radnike u Brčkom

Nakon što je prije dva dana Skupština Brčko distrikta u prvom čitanju usvojila dopunu brčanskog Krivičnog zakona zdravstveni radnici i saradnici u Distriktu na putu su da dobiju status službenih lica.

Status SLUŽBENE OSOBE uskoro i za zdravstvene radnike u Brčkom
Foto: Cvijeta Kovačević/RAS Srbija

Tomislav Stjepanović, predsjedavajući skupštinske Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu, koja je predložila dopune, rekao je da će se nakon konačnog usvajanja ovog zakona svaki napad na zdravstvene radnike smatrati kao napad na službenu osobu.

Prijedlog dopune Krivičnog zakona Brčko distrikta usvojili smo u prvom čitanju uz zaključak da se ponovo uputi Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta. Ukoliko Pravosudna komisija bude cijenila da su neke odredbe u suprotnosti s nekim krivičnim propisima na nivou države i Brčko distrikta, mi ćemo to korigovati, ali pretpostavljam da do toga neće doći, jer slične načine zaštite zdravstvenih radnika imamo i u okruženju – rekao je Stjepanović.

Kazne zatvora i do 10 godina

Dopunom Krivičnog zakona predviđa se kazna zatvora od tri mjeseca do tri godine licu koje silom ili prijetnjom upotrebe sile spriječi doktora ili zdravstvenog radnika u obavljanju djelatnosti. Za slučajeve zlostavljanja ili lakših tjelesnih povreda počinjenih prijetnjom oružjem ili predmetima pogodnim za nanošenje tjelesnih povreda, predviđena je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, dok je za slučajeve teških tjelesnih povreda zdravstvenih radnika prilikom pružanja zdravstvene usluge predviđena kazna zatvora od jedne do deset godina.

Procedura je pokrenuta prije godinu dana na inicijativu sindikata i udruženja ljekara, a kao razlog su navedeni sve češći verbalni i fizički napadi pacijenata na ljekare i zdravstvene radnike i saradnike. Pravosudna komisija je u mišljenju na nacrt ovog zakona, koje je dala u septembru prošle godine, izrazila svojevrsnu rezervu rekavši da bi ovu inicijativu trebalo detaljno razmotriti u okviru izmjena i dopuna krivičnog zakonodavdstva u BiH, kao i da postoji više inicijativa da se napadi na vršioce niza drugih poslova i zanimanja tretiraju kao krivično djelo.

Potrebna zaštita i u drugim djelatnostima

Šemso Saković, poslanik SBB, rekao je da ovo pitanje zaslužuje da se riješi Krivičnim zakonom, ali da su potrebna sistemska rješenja.

– Veoma često sistemski ne pristupamo donošenju propisa, pa za posljedicu imamo da jedna oblast kao obrazovanje i ljudi koji tamo rade i koji imaju iste probleme ostanu po strani. Morali bi u saradnji s Pravosudnom komisijom umjesto parcijalnih rješenja pristupiti izradi propisa, koji će u djelatnostima koje su važne za društvo omogućiti ljudima nesmetan rad i pružanje usluga – rekao je Saković.

Milan Purić, poslanik SDS, izjavio je da zdravstvo kao humana i plemenita djelatnost zaslužuje da bude zaštićena na jedan takav način.

– Ne sporim da postoje i druge djelatnosti koje su od posebnog ili veoma važnog društvenog interesa, koje bi na isti način trebalo zaštititi, ali ovo je za sada parcijalni pokušaj koji ne treba odlagati. Istovremeno treba pristupiti razmatranju drugih koji su u sličnom položaju – rekao je Purić.

Doplatak za blizance

Poslanici su usvojili Nacrt zakona o dopunu Zakona o dječijoj zaštiti kojim se uvodi dječiji doplatak za blizance i trojke nezavisno od   materijalnog statusa roditelja, kao i Nacrt zakona o mirnom okupljanju.

Siniša Milić, gradonačelnik Brčkog, rekao je ranije da je riječ o novom reformskom propisu koji je urađen po najvišim evropskim standardima i po preporuci Venecijanske komisije.

– Specifičnost ovog propisa je u maskimalnoj liberalizaciji uslova za održavanje mirnog okupljanja – rekao je Milić.