#Djeca

Spasite djecu
Nikola Morača

Spasite djecu

Gotovo da nema sedmice, a da se ne dogodi neki slučaj seksualnog zlostavljanja djeteta mlađeg od 15 godina u Republici Srpskoj.