#Jelena Trivić

DOS
Slobodan Popadić

DOS

Pričajte šta hoćete, ali nema tog društvenog interesa koji je jači od pojedinačnih interesa u našoj politici, a u drugom redu od ličnih sujeta.