#Muškarci

Sramotijada
Neda Kozomara

Sramotijada

Privilegija je umrijeti na vrijeme, spasiti se od potonuća i opšte hipokrizije vaskolikog društva.