#Plate

Narod za posmatranje
Tanja Vukomanović

Narod za posmatranje

Kada funkcioneri usred krize odbiju prijedloge da se odreknu dijela svojih, ionako ogromnih, primanja šta nije u redu s njima ne treba pitati njih, nego građane koji su to dozvolili.