#Porodica

Za kavijar samo čuli

Za kavijar samo čuli

Mučan je osjećaj raditi mjesec dana da bi, kad se plate svi troškovi, za hranu dnevno ostalo 13 KM.