Novo, nenormalno
Milkica Milojević

Novo, nenormalno

Ko se malo ozbiljnije bavi istorijom radničkog pokreta, dobro zna šta je, početkom 20. vijeka, bio zloglasni „rad na sic“. To je ono kad su šnajderi i obućari u svom stanu pravili garderobu i cipele, za gazdu, koji im je davao mizernu naknadu „po komadu“.