nikola morača NOVINAR
Nikola Morača

Nasilje

Građani su sve češće svjedoci brutalnog nasilja u gradovima BiH, odnosno Republike Srpske.