#Selmo Cikotić

Cikotić: Federalna vlada ustupila prostore "Blažuja" i "Ušivka" za smještaj migranata
društvo

Cikotić: Federalna vlada ustupila prostore "Blažuja" i "Ušivka" za smještaj migranata

Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Selmo Cikotić izjavio je danas da je Zakon o strancima propisao da se osnivaju migrantski centri, centri za smještaj žrtava trgovine ljudima, kao i druge ustanove specijalizovane za prihvat stranaca, ali da nije propisano da je u procesu formiranja privremenih prihvatnih centara potrebna odluka Savjeta ministara da se određeni objekat proglasi privremenim prihvatnim centrom.

Prihvati notifikacije