grožđe
magazin

Zagonetna istorija Srba (35): Mit o Svetom Savi

Vjerovalo se da je Sveti Sava živ, kao što su živi Arhanđeo Mihailo i Sveti Ilija. Narod mu pripisuje neka starozavjetna predanja (Avramovu žrtvu, Mojsijev štap i drugo), zatim stara crkvena i apokrifna predanja i legende.