#Troškovi

Na ivici siromaštva živi 1,8 MILIONA LJUDI: Prodajemo na ulici da bismo ŠKOLOVALI DJECU
društvo

Na ivici siromaštva živi 1,8 MILIONA LJUDI: Prodajemo na ulici da bismo ŠKOLOVALI DJECU

Mjere štednje koje je Vlada Srbije počela da uvodi od 2012. godine ugrozile su neka od osnovnih socijalnih i ekonomskih prava građana, jedan je od zaključaka Inicijative A 11. Izvještaj ove Inicijative ukazuje i na to da se u Srbiji vodi nedovoljno efikasna borba protiv siromaštva, ljudi iz marginalizovanih grupa teško dolaze do zdravstvene zaštite, dok više od 70 odsto domaćinstava u Srbiji ima probleme sa plaćanjem troškova stanovanja.