#Valentina Matvijenko

Euforija
Slobodan Popadić

Euforija

Najveća sreća za nas bila bi da smo toliko jaki da nas mnogo ne dotiče šta kaže Zapad ili Istok.