#Zalihe

U se i u svoje kljuse

U se i u svoje kljuse

Ne daj bože da nas strefi kakva veća poplava, suša ili druga katastrofa, pa da neko odozgo mora da nam pomaže i spasava nas propasti.