Banjaluka

TRAŽE PRIJEDLOGE Grad priprema plan kapitalnih investicija za naredne tri godine

Gradska uprava poziva zainteresovane građane, privrednike, organizacije civilnog društva i institucije, da dostave prijedloge investicionih projekata koji bi bili razmatrani pri izradi Plana kapitalnih investicija od 2021. do 2023. godine.

TRAŽE PRIJEDLOGE Grad priprema plan kapitalnih investicija za naredne tri godine
FOTO: GRAD BANJALUKA

Iz Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje kažu da je Grad pristupio procesu izrade Plana kapitalnih investicija u periodu od 2021. do 2023. godine, kao osnovnom dokumentu za planiranje kapitalnih izdataka u gradskom budžetu, a koji ujedno predstavlja i osnov za njihovo kandidovanje prema drugim dostupnim izvorima finansiranja.

– Kapitalne investicije, u smislu ovog Plana, su investicije vrijednosti od 100.000 KM i više. Ovim Planom, usaglašenim sa strateškim dokumentima Grada, određuju se glavne smjernice investicionog razvoja grada u periodu od 2021. do 2023. godine – ističu iz odjeljenja.

Dodaju da je cilj izrade Plana – uspostavljanje ravnoteže između tekućeg održavanja i postojeće poslovne i komunalne infrastrukture, te novih investicija na području grada.

Rok za dostavljanje obrazaca za investicione projekte je 20. novembar.

Popunjeni obrasci mogu se dostaviti putem elektronske pošte na adresu: [email protected] ili predati u kancelariju broj 16 Gradske uprave Grada Banjaluka svakog radnog dana od osam do 15 časova, sa naznakom: Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje „za Plan kapitalnih investicija“.