Možete da nas pratite
i putem aplikacije za
Besplatno na

Vlada RS nije dala saglasnost na plan saradnje BiH i NATO

Politika
Autor:

Foto: Vlada RS/Srpskainfo

Vlada Republike Srpske nije saglasna sa predloženim “Individualnim partnerskim akcijskim planom o saradnji BiH i NATO-a za period 2017-2019. godina” i traži od Savjeta ministara da ga ne usvoji dok se ne usaglasi sa svim relevantnim institucijama u BiH.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske da o zaključku Vlade Srpske informiše Savjet ministara, te da sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske informiše Vladu o daljim aktivnostima u navedenoj oblasti, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o uspostavljanju zavoda za stručno obrazovanje i cjeloživotno učenje i modernizacije Pedagoškog zavoda Republike Srpske na osnovu studije izvodljivosti.

Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture da u saradnji sa Zavodom za obrazovanje odraslih i Republičkim pedagoškim zavodom sprovede aktivnosti definisane Strategijom i Akcionim planom razvoja obrazovanja Republike Srpske za period 2016-2021. godina, te studijom izvodljivosti o uspostavljanju zavoda za stručno obrazovanje i cjeloživotno učenje i modernizaciji.

U saopštenju se navodi da se zadužuju Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da sukcesivno do 2021. godine obezbijede sredstva za rad zavoda za stručno obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica za utrošak sredstava u iznosu od 293.232 KM, sa pozicija doznake za rješavanje problema interno raseljenih lica 38.515 KM, doznake za finansiranje povratka u Federaciju BiH 31.717 KM, transferi jedinicama lokalne samouprave za finansiranje interno raseljenih lica 80.000 KM, doznake za finansiranje povratka u Republiku Srpsku 26.000 KM.

Data je saglasnost za utrošak novčanih sredstava sa pozicije kapitalnih grantova za rješavanje problema interno raseljenih lica 10.000 KM i za finansiranje povratka u Republiku Srpsku 107.000 KM.

Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o odobrenju finansijskih sredstava za nabavku medicinskog aparata-mamograf sa digitalizacijom za Dom zdravlja “Sveti Sava” Teslić.

Zadužuje se Ministarstvo finansija Republike Srpske da obezbijedi sredstva za ovu namjenu iz budžetske rezerve u iznosu od oko 160.000 KM bez PDV.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnosti za raspored sredstava za lovstvo za ovu godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa pozicije subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti lovstva u iznosu od 100.000 KM.

Možete da nas pratite i putem aplikacije za Android ili iPhone/iPad.
Možete da nas pratite i na Facebook stranici

IZDVAJAMO