Možete da nas pratite
i putem aplikacije za
Besplatno na

Za unapređenje položaja boraca RS odobreno 676.224 maraka

Društvo
Autor:

Foto: Vlada RS/Srpskainfo

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o odobrenju 676.224 maraka za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje.

Iz Biroa Vlade za odnose s javnošću saopšteno je da se odobrava plasman sredstava predviđenih budžetom Republike Srpske za ovu godinu u okviru Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, u svrhu unapređenja materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kojima uplaćeni staž osiguranja zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju po osnovu učešća u ratu, iznosi 15 ili više godina.

Unapređenje materijalnog položaja boraca obezbijediće se kroz isplatu mjesečnog novčanog primanja u iznosu od 187,84 KM, počev od 1. jula ove godine.

– Pravo se ostvaruje na način i po postupku propisanom za ostvarivanje mjesečnih novčanih primanja po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske – navedeno je u saopštenju nakon posebne sjednice Vlade.

Isplata novčanog primanja u skladu sa ovom odlukom, vršiće se borcima kojima je rješenjem nadležnog organa utvrđen status borca ukoliko ne ostvaruju novčana primanja po nekom drugom osnovu, ne računajući mjesečni borački dodatak.

– Zahtjev za mjesečno novčano primanje podnosi se opštinskom/gradskom organu uprave nadležnom za boračko-invalidsku zaštitu po mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva – ističu u Vladi.

Rješenja o utvrđenom mjesečnom novčanom primanju, evidentiraju se u Informacionom sistemu boračko-invalidske zaštite, na osnovu kojih Ministarstvo vrši obračun i isplatu.

Možete da nas pratite i putem aplikacije za Android ili iPhone/iPad.
Možete da nas pratite i na Facebook stranici

IZDVAJAMO