reload

Društvo

Nema domaćih: U BiH prošle godine priznata četiri patenta, dva iz Kine

Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine u prošloj godini podnesena je 61 patentna prijava.

Nema domaćih: U BiH prošle godine priznata četiri patenta, dva iz Kine
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Od toga, 54 su domaćih, a sedam stranih prijavitelja, saopšteno je iz Agencije za statsitiku BiH.

U odnosu na prethodnu godinu, zabilježen je rast podnesenih patentnih prijava od 10,9 odsto.

Od ukupnog broja prijava domaćih prijavitelja, 98,1 odsto su prijave fizičkih osoba, a 1,9 odsto pravnih osoba, dok su kod stranih prijavitelja sve prijave pravnih osoba.

U 2021. godini priznata su četiri patenta u nacionalnom postupku i svi su od stranih prijavitelja.

Prema porijeklu prijavljenih stranih patenata, najviše je bilo iz Kine, 86 odsto, te iz Francuske, 14 odsto. Prema porijeklu priznatih stranih patenata najviše je bilo iz Kine, 50 odsto.

Pročitajte još

Međunarodna klasifikacija patenata (MKP) omogućuje identifikaciju tehnološke baze patenta i sektor u kojem je njegova primjena najvjerovatnija. Prema klasifikacijskoj oznaci MKP-a, u 2021. godini je najveći udio patentnih prijava u području nepoznato, 26,2 odsto. Prema klasifikacijskoj oznaci MKP-a, u 2021. godini, najveći udio priznatih patenata bio je u području F – Strojarstvo; rasvjeta; grijanje; naoružanje; miniranje, 75 odsto i ostala područja, 25 odsto.

Nacionalni registar podataka je 31. decembra 2021. sadržao 243 patenta u važenju. Validiranih evropskih patenata, za koja su izdata rješenja o upisu u registar, bilo 2.469.