Društvo

„BIĆE KAKO AUTORI KAŽU“ Direktorka Stručne službe Lejla Trnčić o aktuelnim pitanjima AMUS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca (AMUS) nije izgubila dozvolu za rad, već je po rješenju Instituta za intelektualno vlasništvo, uslovno oduzeta dozvola, što znači da AMUS i dalje nastavlja sa radom kao i do sada, kaže generalna direktorica Stručne službe AMUS Lejla Trnčić.

„BIĆE KAKO AUTORI KAŽU“ Direktorka Stručne službe Lejla Trnčić o aktuelnim pitanjima AMUS
FOTO: AMUS

Ona dodaje da AMUS ima rok od 12 mjeseci da ispuni naloge Instituta, zadate u spomenutom rješenju.

Zbunjujuće su posljednje medijske informacije o dozvoli za rad AMUS-a. Molim Vas da pojasnite?

Ukoliko se autori, članovi AMUS-a ne odazovu pozivu za održavanje Skupštine po dnevnom redu koji je koncipiran na način da tačke od 1 do 9 dnevnog reda, predstavljaju sve što je neophodno da članovi Skupštine razmatraju i donesu odluke. U tom slučaju je izvjesno da autori neće primati tantijeme godinama, a korisnici će uživati u besplatnoj muzici dok se ne izgradi kapacitet koji sada već postoji u AMUS-u.

Ukoliko se predstojeća Skupština uspješno okonča, a što je moguće samo ako se članovi Skupštine pojave u dovoljnom broju i donesu odluke u vezi sa svim potrebnim dokumentima, onda su po našem mišljenju, ispunjeni svi uslovi po rješenju o uslovnom oduzimanju dozvole i time bi se ovo rješenje stavilo van snage.

Ovdje posebno napominjem da AMUS osporava razloge koji su doveli do uslovnog oduzimanja dozvole i po tom pitanju je pokrenuo relevantne sudske postupke protiv Instituta. Potrebne odluke su članovi AMUS-a već usvojili na elektronskim sjednicama Skupštine, ali je te odluke, bez ikakve pravne osnove, poništio Institut.

To je još jedan od razloga zašto 23. oktobra svi članovi AMUS-a kroz ponovno usvajanje svih potrebnih dokumenata moraju kao jednim glasom da se bore protiv bespravnog vanjskog uplitanja u poslove AMUS-a i da jednom zauvijek pokažu da u AMUS-u će uvijek biti kako autori odluče.

Konačno, AMUS je Udruženje građana, Udruženje kompozitora muzičkih stvaralaca i finansira se isključivo naplatom korištenja autorskih muzičkih djela koja po dozvoli zastupa.

Kakve uslove AMUS treba ispuniti da bi nastavio nesmetan rad?

Samo održavanje uspješne Skupštine i usvajanje svih potrebnih dokumenata će osigurati zadržavanje dozvole za rad i zaista nesmetan rad AMUS-a u budućnosti.

S druge strane, ako se ne pojavi dovoljan broj članova na sjednici Skupštine ili ako se ne donesu odluke po svim tačkama dnevnog reda, kompletan sistem kolektivnog ostvarivanja autorskog muzičkog prava u BiH će biti doveden u pitanje.

U tom slučaju zaista ne znam kada bi autori dobili sljedeću isplatu tantijema.

Lično smatram da bi to bila velika šteta s obzirom na ogroman dosadašnji trud svih članova AMUS-a  koji žele prosperitet svog Udruženja i što je konačno donekle postala ustaljena praksa većine korisnika da plaćaju autorske – muzičke naknade.

Jednom, kada bi to sve stalo, jako bi bilo teško ponovo pokrenuti preko 4.000 korisnika koji svaki mjesec izmiruju svoje obaveze.

Dozvola i  nastavak rada AMUS-a su u pitanju i u rukama autora, a iskreno se nadam da će autori shvatiti da dozvola mora biti iznad svega u ovom trenutku.

Najavljena je Skupština za kraj ovog mjeseca, koje su goruće teme?

Ukoliko  članovi AMUS-a osiguraju dozvolu kroz izglasavanje potrebnih dokumenata, kako je predviđeno dnevnim redom, tačkama od 1 do 9, članovi Upravnog i Nadzornog odbora AMUS-a, smatraju da će se steći uslovi za njihovo prijevremeno povlačenje sa funkcija.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora AMUS-a će se tako pridružiti predsjedniku Skupštine AMUS-a i potpredsjedniku Skupštine AMUS-a koji su prethodno podnijeli svoje ostavke, a što znači da će članovi imati priliku da biraju cjelokupno rukovodstvo AMUS-a.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora su se opredjelili na ovaj korak jer su zaključili da usvajanjem dokumenata i opstankom dozvole, a time i AMUS-a bi se zaokružila jedna cjelina u radu i razvoju AMUS-a. Njihova misija, smatraju, je završena i vrijeme je za novu viziju i novo rukovodstvo.

Foto: AMUS
Foto: AMUS

Dodatno, kako je preostalo svega tri mjeseca u mandatu članova ovih organa, a da ne bi izložili AMUS dodatnom trošku organizovanja zasebne Skupštine odlučeno je da se i na ovaj način učinkovito i ekonomski isplativo djeluje prema interesima članova AMUS-a.

Mislim da će se svi složiti da smo imali dovoljno Skupština u ove dvije godine.

Dakle, prioritetna „goruća“ tema kako ste je nazvali, mora biti održavanje uspješne Skupštine, a samim tim i dozvole kroz usvajanje potrebnih dokumenata!

U posljednje dvije godine primjećeni su brojni problemi sa kojima se AMUS susretao, a koji jednostavno nisu bili uređeni i predviđeni Statutom AMUS-a. Na primjer reprezentativnost članova i kvorum za Skupštinu su, vjerujem da je to očito, neadekvanto uređeni u ovom, osnovnom dokumentu AMUS-a.

To je razlog zašto je uloženo mnogo truda od strane visoko specijaliziranih stručnjaka da se predlože izmjene i dopune Statuta. Predložene izmjene i dopune su usaglašene sa pravilima CISAC-a, svjetske krovne organizacije za zaštitu autorskih prava čiji član je AMUS, sa EU Direktivama uključujući tu naravno EU Direktivu o kolektivnom ostvarivanju prava i sa najboljom praksom kolektivnih organizacija iz okruženja, a sve na osnovu iskustava Stručne službe AMUS-a.

Vjerujem da će potvrđivanje izglasavanja predloženih izmjena i dopuna Statuta, jer je on već prethodno bio usvojen od strane velike većine članstva elektronskim glasanjem (ZA – 414; PROTIV – 9 ; SUZDRŽANO – 85), također biti goruća tema na Skupštini.

Sigurna sam da će pored ovih tema biti još mnogo diskusije, na Skupštini koja će početi u 15 sati, zbog zahtjevnog dnevnog reda.

Foto: AMUS
Foto: AMUS

Koristim ovu priliku da  pozovem sve članove da obavezno i u što većem broju prisustvuju, a AMUS će organizovati prevoz na Skupštinu i platiti troškove prevoza svim članovima kao i do sada.

Možda može biti interesantna i činjenica da je Radno tijelo za reviziju članstva AMUS-a podnijelo svoje izvještaje i predložilo isključenje nekoliko stotina članova koji nisu zadovoljili, u očima Radnog tijela kriterije za članstvo. Skupština će imati prilike raspraviti i odlučiti o članstvu tih osoba.

Da li ima ikakvih novosti u vezi afere “pečat”?

Nažalost, nema novosti od Tužilaštva u čijim rukama se nalazi istraživanje ovog krivičnog djela pojedinih osoba koje su poznate tužiocu, a čija imena smo objavili na našoj web stranici.

Ovdje ću se zadržati od daljnjeg komentarisanja, da ne bih dovela u pitanje integritet krivične istrage koja je u toku, uz napomenu svim korisnicima, članovima i institucijama da obrate posebnu pažnju na sve dokumente za koje imalo sumnjaju da li su ih dobili od AMUS-a.

Ukoliko postoji sumnja, molimo sve osobe da se jave Stručnoj službi  AMUS-a, da provjere valjanost pečata.

AMUS očekuje od pravosudnih organa da temeljito i što hitrije provedu i zaključe istragu te da strogo sankcionišu ove osobe koje su ilegalno izradile pečat i koristile ga, te na taj način nanijeli veliku štetu interesima AMUS-a kao i sumnju u integritet dokumenata ove ustanove.

O svim detaljima ovog slučaja javnost i članstvo ćemo nastaviti obavještavati putem naše web stranice kao što smo radili do sada.

Poziv autorima

Za kraj, ako mi dozvolite, da  još jednom iskoristim priliku i da pozovem sve autore, članove AMUS-a, da dođu na Skupštinu 23. oktobra u JU ˝Međunarodni centar za djecu i omladinu – Novo Sarajevo˝ sa početkom u 15 sati, da zajedno osiguramo budućnost AMUS-a i njegovih članova.

(A.E.)