Digitalna Srpska

EFEKAT LEPTIRA MIT Naučnici kvantnim računarom simulirali POVRATAK U PROŠLOST

Na kvantnom računaru nije problem simulirati procese koji se odvijaju unatrag po vremenskoj liniji, kaže teorijski fizičar NikolaJ SinitsIn, voditelj projekta u Nacionalnom laboratoriju Los Alamos u Novom Meksiku.

EFEKAT LEPTIRA MIT Naučnici kvantnim računarom simulirali POVRATAK U PROŠLOST
FOTO: FELIPE TRUEBA/EPA

U sklopu tog projekta Sinitsin je s kolegama na kvantnom kompjuteru uspio da simulira povratak u prošlost.

Poslali su kvantne bitove (kjubite) unatrag u vremenu u simuliranu prošlost, gdje je jedan od njih bio značajnije oštećen. Međutim, kada su ih vratili u sadašnjost, gotovo ništa se na njima nije promijenilo. To ove fizičare navodi na zaključak da, čak i kada bismo, kao u nekom naučnofantastičnom filmu, otputovali u prošlost i tamo načinili neke promjene, ne bismo mogli promijeniti današnji svijet.

Eksperiment

Drugim riječima, dokazali su da u kvantnom svijetu ne postoji efekat leptira. Pojava je to koja opisuje veliku osjetljivost sistema na mala odstupanja od početnih uslova. Prvi ju je predstavio Edvard Lorenc riječima: “Može li mahanje krila leptira u Brazilu uzrokovati tornado u Teksasu?”

Ipak, kako pokazuje ovaj kvantni eksperiment, efekt leptira, ako gledamo kvantne pojave, nije stvaran. Pošaljemo li u kompleksnom kvantnom svijetu nešto u prošlost i tamo napravimo “štetu”, ona se neće odraziti na sadašnjost. Naš svijet će, kažu naučnici, preživjeti – što pokazuje da ovaj efekt u kvantnoj fizici ne postoji. Velika šteta načinjena u prošlosti stvorila bi tek manja, neznatna odstupanja u sadašnjosti, piše Bug.hr.

Test za kompjuter

Rezultat ovog istraživanja ima implikacije bitne za kvantnu kriptografiju. Za slučaj da na takav način zaštićene podatke neko ošteti, odnosno pročita ih i djelimično uništi, postoji mogućnost da ih i dalje spasu, odnosno da se informacije izvuku uprkos šteti koju je prva dekripcija načinila. Shodno tome, pojam haosa se u klasičnoj fizici ne može uporediti s istim pojmom u kvantnoj fizici.

Stanje u kojem ne postoji efekt leptira karakteristično je samo za kvantne sisteme, pa se njegovim testiranjem može provjeriti i da li neki kompjuter funkcioniše po kvantnim principima ili ne.

Eksperimenti ovih naučnika obavljeni su na kvantnom procesoru računara IBM Q, a o svemu je objavljen i naučni rad u časopisu Physical Review Letters.