Banjaluka

EPILOG SUDSKOG SPORA „Eko Toplane“ dokazale da se isporučena energija mora platiti

Nakon početka rada Eko Toplane veći broj građana bio je u nedoumici da li postoji ili ne postoji obaveza plaćanja usluge i da li je ugovor sa Eko Toplanom jedini osnov za plaćanje usluge.

EPILOG SUDSKOG SPORA „Eko Toplane“ dokazale da se isporučena energija mora platiti
FOTO: GORAN ŠURLAN/RAS SRBIJA

Ovo pitanje je u periodu od tri godine od početka rada Eko Toplane dobilo i epilog u vidu sudskih presuda.

Osnovni i Okružni sud u Banjaluci presudili su u korist Eko Toplane; svaki korisnik mora da plati toplotnu energiju koja mu je isporučena, a s druge strane ima pravo da, u skladu s propisima, odbije isporuku toplotne energije ukoliko istu ne želi i da se isključi sa sistema daljinskog grijanja.

Jedan od korisnika koji je pokrenuo sudski spor radi utvrđivanja ovih obaveza bila je i V.L. (ime i prezime poznato redakciji). Ova Banjalučanka je željela da sud utvrdi postoji li obligacioni odnos imajući u vidu da ne postoji ugovor i nije željela platiti račune za isporučenu toplotnu energiju. Osnovni sud i Okružni sud u Banjaluci zauzeli su stav da se obligacioni odnos postoji, jer je stan spojen na toplifikacioni sistem Grada, te se komunalna usluga uredno koristi. V.L. je izgubila spor.

Eko Toplane Banjaluka su, komentarišući ovaj slučaj, navele da je niz korisnika bio zbunjen zlonamjernim dezinformacijama koje su se pojavile u početku rada Eko Toplane. Na žalost, mnogi korisnici su postali „žrtva“ istih i upustili se u sudske postupke bez potrebe.

Vjeruju da je ovo vrijeme iza njih jer procenti naplate pokazuju da je najveći dio korisnika zadovoljan grijanjem, ali su svjesni da se na sistemu mora još mnogo raditi zbog vrlo stare i zapuštene mreže, za šta već imaju planove, koje su dostavili osnivačima. Što se tiče slučaja V.L, navode da se ona pojavila u više sporova protiv Eko Toplane kao punomoćnik, jer je po zanimanju advokat, ali se pojavila i lično kao korisnik. Svi do danas okončani sporovi u kojima se pojavljuje V.L. su presuđeni u korist Eko Toplana.

Advokat Darija Mirnić-Majstorović, koja zastupa Eko Toplane, navela je da su presude jasne i presuđeno je u korist Eko Toplane. Presude smatra rezultatom vrlo odgovornog i jedinstvenog pristupa pravnim pitanjima od strane Eko Toplane kao komunalnog preduzeća i njene kancelarije koja ih prati od početka rada. Mirnić-Majstorović posebno ističe da su sada pravni stavovi koji su korisnicima Eko Toplane od početka bili saopštavani potvrđeni kao pravno ispravni i istiniti. Vjeruje da će ove presude dovesti do smanjenja broja sudskih postupaka.

Advokat Aleksandar Kontić, koji je u ovom predmetu zastupao V.L, smatra da presuda nije dobro obrazložena. Najavljuje dalje korake.

– Predmet je formalno pravno okončan, na tu presudu smo uložili reviziju i apelaciju. O toj presudi će sad odlučivati Vrhovni sud RS – kaže Kontić.

A.E.