Društvo

Hrvatski fond saopštio: Sprovedeno deminiranje lokacije za odlaganje otpada

Iz hrvatskog Fonda za finansiranje razgradnje Nuklearne elektrane "Krško" danas je objavljeno da je sprovedno deminiranje lokacije centra za zbrinjavanje otpada u osnivanju.

Hrvatski fond saopštio: Sprovedeno deminiranje lokacije za odlaganje otpada
FOTO: NOVA TV/YOUTUBE/SCREENSHOT

Krajem avgusta i početkom septembra je obavljeno čišćenje minski sumnjivog područja koje obuhvata dio makadamskog puta, pojasa uz put i područje središnjeg skladišnog dijela bivšeg kasarne Čerkezovac.

– Deminirani su i potrebni koridori za bezbjedno sprovođenje geoloških, hidroloških, geomorfoloških, ekoloških, seizmoloških i ostalih istraživačkih radova potrebnih za izradu projektne dokumentacije, bezbjednosnih analiza i studije uticaja na okolinu u procesu uspostavljanja centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada – navedeno je iz Fonda, čije je sjedište u Zagrebu.

Ukupna površina koja je bila obuhvaćena iznosi 71.169 metara kvadratnih, a posao je vršen ručnom detekcijom mina i mašinama za uklanjanje vegetacije, dok su za pregled površina korišćeni i psi.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuelearne elektrane “Krško”, kao i postojeći institucionalni otpad skladišti u opštini Dvor, na samoj granici sa BiH.

Planirano odlagalište radioaktivnog otpada je na Trgovskoj gori u hrvatskoj opštini Dvor, u neposrednoj blizini Novog Grada u Republici Srpskoj, što je oko 900 metara od zaštićenog područja – Parka prirode “Una” i ugrozilo bi više od 250.000 stanovnika u slivu ove rijeke.

Nadležne institucije na svim nivoima vlasti u BiH imaju jednoglasan stav o neprihvatljivosti odlaganja radioaktivnog otpada u neposrednoj blizini granice jer bi time bilo ugroženo zdravlje stanovnika u 13 opština u Republici Srpskoj i Federaciji BiH u slivu rijeke Une, kao i životna sredina.

Prihvati notifikacije