Politika

IZVRŠENJE BUDŽETA SRPSKE PO HITNOM POSTUPKU Usvojen prijedlog dnevnog reda za posebnu sjednicu

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je danas da će osma posebna sjednica parlamenta biti održana u sljedeći ponedjeljak, a na dnevnom redu će se naći ukupno sedam tačaka.

IZVRŠENJE BUDŽETA SRPSKE PO HITNOM POSTUPKU Usvojen prijedlog dnevnog reda za posebnu sjednicu
FOTO: NSRS

Prijedlog dnevnog reda predložila je Vlada Republike Srpske, a pred poslanicima bi se trebao naći prijedlog Programa ekonomskih reformi RS za period 2020-2022. godina, po hitnom postupku, te prijedlog Budžeta Srpske za 2020. godinu, takođe, po hitnom postupku.

Među predloženim tačkama dnevnog reda je i prijedlog zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu, po hitnom postupku, prijedlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima, po hitnom postupku, te prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2020. godini.

Poslanici bi trebali raspravljati i o prijedlogu odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske u 2020. godini, te prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju RS emisijom trezorskih zapisa za 2020. godinu.