Politika

Jedinstvo u Narodnoj skupštini Srpske: Protestna nota članicama UN zbog rezolucije o Srebrenici

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je dokument pod nazivom: "Protest protiv kršenja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i opšteg međunarodnog prava", povodom najavljenog usvajanja rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN.

narodna skupština
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER

U diskusiji, koja je prošla u prilično pomirljivom tonu i bez uobičajenih žestokih svađa i prepirki između vlasti i opozicije, Narodna skupština usvojila je navedeni dokument sa 65 glasova za, niko nije glasao protiv i niko nije bio uzdržan.

U dokumentu koji je dobio jednoglasnu podršku parlamenta Srpske i koji je poslat na adrese zemljama-ugovornicama Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, svjedocima Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH (Francuska, Njemačka, Rusija, Velika Britanija i SAD), kao i brojnim drugim zemljama članicama UN, izmerđu ostalog, navodi se da Narodna skupština Republike Srpske upućuje formalni protest kao odgovor na radnje preduzete u okviru neformalne grupe država “međuregionalnog jezgra”, koja je Generalnoj skupštini UN dostavila konačni Nacrt rezolucije UN o genocidu u Srebrenici.

Ovaj formalni protest prvenstveno se odnosi na Hrvatsku (Ugovornicu), kao i na Njemačku, Francusku, Veliku Britaniju i SAD (države svjedoci), kao i druge zemlje koje su učestvovale u sponzorisanju ili kosponzorisanju rezolucije UN o genocidu u Srebrenici, procesu koji je u suprotnosti sa principima opšteg međunarodnog prava, posebno u suprotnosti sa Opštim okvirnim sporazumom za mir u BiH i njegovim Aneksom četiri – navodi se u dokumentu.

narodna skupština
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER

Ističe se da je Predsjedništvo BiH ovlašćeno za vođenje spoljne politike BiH, te da je konačni Nacrt rezolucije UN o genocidu u Srebrenici sačinjen i dostavljen Generalnoj skupštini UN bez učešća ili odobrenja Predsjedništva BiH i bez ikakvog konsenzusa unutar BiH.

– Opšti okvirni sporazum za mir u BiH i svi njegovi aneksi djeluju erga omnes. Postupanje suprotno odredbama Aneksa četiri predstavlja povredu ugovornih obaveza od strane Hrvatske; obaveza iz opšteg međunarodnog prava i fiducijarnih dužnosti zemalja svjedoka; i obaveza iz opšteg međunarodnog prava ostalih zemalja – navodi se u dokumentu koji je usvojila Narodna skupština Srpske.

Pročitajte još

Između ostalog, ističe se i da je kao Ugovornica, Hrvatska dužna poštovati ustanovljenu podjelu vlasti u BiH i nadležnosti Predsjedništva.

– Zajedno sa obavezama koje proizilaze iz opšteg međunarodnog prava, države svjedoci krše svoje fiducijarne dužnosti kada narušavaju odredbe Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH – piše u dokumentu.

Takođe, navodi se da države svjedoci, u svojoj ulozi fiducijara, imaju dužnost da podržavaju standarde moralnog i etičkog ophođenja, da sprečavaju sukobe i da služe interesima svih Ugovornica nepristrasno, bez ikakve diskriminacije ili favorizovanja. Ističe se i da je pretpostavka nadležnosti Ugovornica da djeluju u opštem interesu priznata od strane svih trećih država, izuzev onih koje su se izričito tome protivile,

Svrha Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH je narušena osporenim aktivnostima Ugovornice, država svjedoka i ostalih zemalja, što je proizvelo konkretne, destabilizujuće efekte po regionalnu bezbjednost i delikatnu ravnotežu podjele vlasti iz Sporazuma. U svjetlu opisanih teških kršenja, Republika Srpska zahtijeva hitnu obustavu navedenih radnji i vraćanje u relevantne međunarodnopravne okvire kao i poštovanju ugovornih obaveza. Takođe, tražimo da Ugovornica, države svjedoci i ostale zemlje daju zvaničan odgovor sa obrazloženjem mjera koje će biti preduzete da se ova situacija ispravi, kao i da se spriječe buduća kršenja – navodi se u dokumentu koji je usvojila Narodna skupština Srpske.

narodna skupština
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER

Nepostupanje prema ovoj protestnoj noti, kako se zaključuje, kao i nepreduzimanje korektivnih radnji izuzeće Republiku Srpsku od prakse zaobilaženja Predsjedništva i bilo kakvog efekta rezolucije o genocidu u Srebrenici.

Takođe, neuspjeh u rješavanju ove protestne note može dovesti Republiku Srpsku u situaciju da traži rješenje putem međunarodnopravnih mehanizama za mirno rješavanje sporova, uključujući, ali ne ograničavajući se na arbitražu, međunarodne parnice, suspenziju ili poništenje Sporazuma, samoopredjeljenje itd. Vjerujemo da će se Ugovornica, države svjedoci i ostale zemlje odnositi prema ovom pitanju sa ozbiljnošću koju zaslužuje i brzo djelovati kako bi podržali principe međunarodnog prava. Narodna skupština Republike Srpske ovu protestnu notu prosljeđuje srpskom članu Predsjedništva BiH Željki Cvijanović na znanje i dalje postupanje – zaključuje se u navedenom dokumentu.

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu