Politika

Mitrović se vozio u iznajmljenom automobilu: Revizori našli BROJNE NEPRAVILNOSTI u Ministarstvu transporta i komunikacija BiH

Iako je Ministarstvo transporta i komunikacija BiH imalo u prošloj godini na raspolaganju devet službenih vozila, tadašnji ministar Vojin Mitrović jedno vrijeme se vozio u iznajmljenom vozilu.

Vojin Mitrović
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER

Nakon toga je koristio svoje privatno vozilo i naplaćivao od ministarstva gorivo, putarine, a uzimao je novac čak i za pranje vlastitog automobila!

Ovo su samo neke od nepravilnosti koje se navode u izvještaju o obavljenoj finansijskoj reviziji za 2022. godinu u Ministarstvu transporta i komunikacija, na čijem se čelu nalazio ministar Vojin Mitrović. Revizori su ovom ministarstvu dali mišljenje sa rezervom te upozorili na niz nepravilnosti.

Službena vozila

U izvještaju revizora se navodi da je ministarstvo tokom 2022. godine raspolagalo sa devet vozila, od kojih su dva prodata. Takođe, kako navode revizori, ministarstvo je osim službenih vozila, od januara do novembra 2022. godine, imalo na raspolaganju i vozilo koje mu je reversnim zaduženjem dao izvođač radova na izgradnji mosta preko rijeke Save kod Gradiške.

FOTO: MILAN PILIPOVIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: MILAN PILIPOVIĆ/RAS SRBIJA

– Ministarstvo je od 21. septembra do 18. novembra 2022. godine raspolagalo sa iznajmljenim vozilom za potrebe ministra, te sa vozilom u vlasništvu ministra (od 22.11. do 19.12.2022), jer je službeno vozilo koje je koristio ministar bilo u kvaru. Za navedena vozila ministarstvo je snosilo troškove goriva, putarine i pranja – stoji u izvještaju.

Upozorava se da odredbama Pravilnika Savjeta ministara BiH nije utvrđeno pravo da institucije mogu koristiti vozila drugih pravnih ili privatnih lica u službene svrhe.

Neusklađeni podaci

Revizori su skrenuli pažnju i na nepravilnosti kod upotrebe službenih vozila. Naveli su da je uvidom u naloge za službena vozila utvrđeno da u pojedinim slučajevima nisu popunjavane kolone koje se odnose na vrijeme polaska i dolaska, dok su u nekim slučajevima u službene naloge upisivana putovanja od preko 200 kilometara, dok u evidencijama o prisustvu na poslu nije evidentiran službeni put, niti su otvarani nalozi za službena putovanja.

– Uočili smo i obrnute situacije, odnosno da postoji ostvaren službeni put na određeni datum (prevozno sredstvo – službeno vozilo), a u putnom nalogu za vozilo nije prikazano korištenje vozila na taj datum. Postoji neusklađenost dnevno pređene kilometraže za iste relacije, kao i nerealno prikazane dnevno pređene kilometraže. Kod pojedinih vozila postoji i neusklađenost korištenja vozila s podacima prikazanim u izvodu promena ACC računa korisnika – upozorili su revizori.

Dodaju da je u evidenciji o prisustvu na poslu kod pojedinih službenika prikazan godišnji odmor ili bolovanje, a vozilo je korišteno u tom periodu, i to dnevne kilometraže preko 200 kilometara.

U izvještaju je upozoreno da je ministarstvo dužno osigurati uredno i dosljedno vođenje svih evidencija na osnovu kojih se može pouzdano potvrditi korištenje vozila isključivo za službene potrebe institucije.

Ugovori o djelu

Još jednu nepravilnost na koju su ukazali revizori jeste angažovanje osoba putem ugovora o djelu, i to za poslove za koje već postoje sistematizovana radna mjesta.

– Četiri osobe bile su angažovane za obavljanje poslova koji su po opisu poslovi sistematizovanih radnih mjesta od kojih su dvije osobe angažovane tokom cijele godine, a druge dvije po mjesec dana (vozač i tehnički sekretar u kabinetu zamjenika ministra) – stoji u izvještaju.

Ističe se da je sedam osoba bilo angažovano za obavljanje poslova koji nisu u opisu sistematizovanih radnih mjesta, ali su određeni poslovi obavljani u kontinuitetu tokom godine, te stoga imaju trajni karakter.

Revizori su upozorili da angažovanje osoba po osnovu ugovora o djelu za obavljanje poslova koji nisu privremenog karaktera je redovna praksa u ministarstvu i pored preporuka koje su davali u ranijim periodima.

Pomoćnici ministra

Revizori su imali primjedbu i na to što je ministar Mitrović tokom 2022. godine, mimo zakona, postavio dvojicu pomoćnika ministra.

Pročitajte još

– Ministar je donio rješenje, pozivajući se na Zakon o upravi, da stručni savjetnik i šef odsjeka obavljaju poslove pomoćnika ministra. Međutim, odredbama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH i Pravilnikom nije predviđena mogućnost da rukovodilac institucije raspoređuje državne službenike na radna mjesta višeg nivoa bez provedenog konkursa (internog ili javnog) – navode revizori.

Dodaje se da Ministarstvo nije na odgovarajući način uskladilo ni aktivnosti vezane za donošenje podzakonskih akata kojima se uređuje naplata prihoda u postupku homologacije, niti je na odgovarajući način definisalo prelazne odredbe podzakonskog akta, što je imalo za posljedicu da u periodu avgust – decembar 2022. godine nije vršena naplata administrativnih taksi u postupku homologacije.

Revizori su utvrdili da je ministarstvo u prošloj godini isplatilo stimulacije (novčane nagrade) za 54 službenika, što je polovina zaposlenih u tom ministarstvu.

Stimulacije

Za pojedine zaposlene ministarstva isplaćena je stimulacija dva ili tri puta u toku godine. Raspon u kojem je isplaćivana novčana nagrada kreće se u iznosu od 100 KM do 896 KM za jedan mjesec. Revizori su utvrdili da su stimulacije isplaćivane retroaktivno, a ne onako kako to nalaže pravilnik.

– Obračun i isplata novčane nagrade zaposlenom u institucijama BiH vrši se uz mjesečni obračun i isplatu plata na osnovu rješenja koje donosi rukovodilac institucije. Prijedlozi nadležnih rukovodilaca i donesena rješenja o novčanoj nagradi se, međutim, ne vežu za obračunski period isplate novčane nagrade. Tako je, na primjer, novčana nagrada isplaćena za decembar 2022. godine na osnovu rješenja sačinjenih u januaru 2023. godine, i to na osnovu prijedloga koji datiraju iz ranijih mjeseci tekuće godine – upozorava se u izvještaju.

Istakli su da su i prošle, kao i prethodnih godina uočene slabosti u funkcionisanju internih kontrola reprezentacije ministarstva. Na pojedinim fakturama eksterne reprezentacije ne navodi se broj korisnika, kao ni obrazloženja organizacije istih.

– Nadalje, na pojedinim fakturama eksterne reprezentacije navode se kratka obrazloženja iako se radi o značajnim pojedinačnim fakturama. Kao i prethodnih godina, troškovi za internu reprezentaciju, koji se odnose na Regulatorni odbor željeznica BiH, uglavnom su realizovani do maksimalnog odobrenog iznosa – ističe se u izvještaju Kancelarije za reviziju institucija BiH.

Preporuke

Revizori su godinu ranije dali Ministarstvu 13 preporuka kako bi se otklonile nepravilnosti koje su utvrđene prethodnih godina. Međutim, od ukupno 13 prethodno datih preporuka, realizovana su tek tri, šest nije realizovano, za dvije preporuke je realizacija u toku, dok dvije preporuke nisu mogle biti ocijenjene u revidiranom periodu.

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu