Politika

Revizori našli primjedbe i u Košarčevom ministarstvu "Serviser uzimao novac za popravke službenog vozila, iako kvarove nije otklonio"

Ekonomski neopravdano ulaganje u održavanje službenog vozila ministra Staše Košarca i njegovog zamjenika, te angažovanje osoba po osnovu ugovora o djelu za poslove koji su predviđeni sistematizacijom radnih mjesta - samo su neke od nepravilnosti koje su otkrili revizori u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

stasa kosarac ministar u savjetu ministara bih
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER

U izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji za prošlu godinu koji je sačinila Kancelarija za reviziju institucija BiH, revizori su utvrdili niz nepravilnosti od kojih se neke ponavljaju iz godine u godinu.

Revizori navode da Ministarstvo trenutno raspolaže sa osam službenih vozila od kojih je za tri vozila dano pravo korištenja 24 časa dnevno (ministar, zamjenik ministra i sekretar Ministarstva).

Ukupni izdaci za upotrebu službenih vozila u prošloj godini su iznosili 119.695 KM od čega je na materijal i usluge za održavanje vozila potrošeno 41.104 KM.

– Revizija je i u prethodnim godinama kroz svoje preporuke ukazivala na potrebu da se preispita značajno ulaganje u održavanje službenih vozila u kabinetu ministra – ističe se u izvještaju.

Dodaje se da je analizom izdataka za usluge održavanja službenog vozila “audi A6” (2015. godište) u periodu od 2018. godine do 2021. godine konstatovano da je potrošeno ukupno 80.095 KM, s tim da je u 2021. godini 12.000 KM naplaćeno od osiguravajuće kuće po osnovu štete. U 2022. godini realizacija za ove namjene iznosi 10.756 KM.

– Nadalje, evidentan je značajan rast troškova održavanja službenog vozila pasat (2015. godište), koji su 2022. godini iznosili 25.111 KM. Servis vozila je obavljan kod ovlaštenog servisera. Uvidom u zaključeni ugovor sa serviserom konstatovali smo da je ugovorena garancija za dobro izvršenje posla. Utvrđeno je da su na ovom službenom vozilu obavljane popravke istih ili sličnih kvarova više puta, u kraćem vremenskom periodu, a da kvarovi nisu u potpunosti otklonjeni – navodi se u izvještaju revizora.

Ističe se da navedeno ukazuju da Ministarstvo nije upućivalo reklamacije na obavljene usluge u smislu pozivanja na ugovorenu garanciju, već su fakturisane usluge redovno plaćane.

Revizori navode da su popravke službenih vozila obavljane u Mostaru kod izabranog dobavljača iako je sjedište institucije u Sarajevu.

– Ovakvo postupanje direktno utiče na nastajanje drugih troškova (troškovi dnevnica, troškovi upotrebe vozila) – upozorova se u revizorskom izvještaju.

Revizori su imali primjedbe i na putne naloge jer “nisu popunjavani u skladu sa Pravilnikom Savjeta ministara BiH. Konstatovano je da obrazac putnih naloga svojim potpisom ne ovjerava osoba koja je upravljala službenim vozilom na određeni dan, dok u pojedinim slučajevima u obrascu putnog naloga (evidencija utroška goriva i maziva) nije evidentisano sipanje goriva, iako je isto evidentisano na kartici davaoca usluge”.

– Poređenjem izvještaja TAG uređaja i putnih naloga uočena su određena odstupanja, u smislu da je u izvještaju TAG uređaja evidentisan ulaz i izlaz sa auto puta u dane vikenda (nedjelja), a u putnom nalogu nije evidentisana vožnja na taj dan. Navedeno ukazuju na slabost internih kontrola u dijelu popunjavanja naloga za službena vozila – ističu revizori.

U izvještaju se upozorava i na nepravilnosti po pitanju internih reprezentacija. Ističe se da su u dijelu korištenja raspoloživih sredstava za usluge interne reprezentacije uočene slabosti. Ukupni izdaci za usluge reprezentacije iznosili 59.877 KM od čega je za usluge interne reprezentacije bilo raspoloživo 17.400 KM.

Uvidom u pomoćne evidencije i račune izdataka za usluge interne reprezentacije za ministra Košarca, revizori su konstatovali da su isti više puta prekoračeni u značajnijim iznosima, bez navođenja posebnog obrazloženja prekoračenja.

– Naime, mjesečni limit za usluge interne reprezentacije ministra iznosi 600 KM odnosno 7.200 KM na godišnjem nivou. Međutim, izdaci su iznosili 11.522 KM, a za prekoračeni iznos nije dato obrazloženje – ističe se u izvještaju.

Pročitajte još

Dodaje se da su propusti uočeni i kod zapošljavanja dva službenika koja su trebala da provedu godinu dana na probnom radu. Međutim, već nakon mjesec dana ministar Košarac ih je postavio za svoje savjetnike, čime im je prekinut probni rad.

– Ubrzo potom im je izdato rješenje o neplaćenom odsustvu iz Ministarstva iako nisu okončali probni rad, bili ocijenjeni i potvrđen njihov status kao držanih službenika. Ministarstvo je krajem 2021. godine Agenciji za državnu službu BIH uputilo zahtjev za aktiviranjem rezervne liste uspješnih kandidata jer su radna mjesta navedenih osoba ostala upražnjena. Po tom osnovu, u toku 2022. godine, dva državna službenika su primljena aktiviranjem rezervne liste uspješnih kandidata – navode revizori.

Dodaju da su 30. decembra prošle godine, savjetnici koje je Košarac imenovao, a koji su u međuvremenu bili na neplaćenom odsustvu, vraćeni su u državnu službu u okviru Ministarstva, ali ne na ona mjesta na koja su primljena po proceduri javnog oglasa jer su ista popunjena aktiviranjem rezervne liste.

Osim kod zapošljavanja, propusti su nađeni i kod ugovora o djelu. Revizori navode da je tokom 2022. godine putem ugovora o djelu bilo angažovano ukupno 19 osoba, a planirani budžet za ove namjene iznosio je 108.000 KM. U izvještaju se navodi da su osobe koje su angažovane na osnovu ugovora o djelu obavljale poslove koji se nalaze u opisu poslova postojećih radnih mjesta (poslovi vozača) te za ostale poslove koji nisu sistematizovani, ali za istim postoji kontinuirana potreba.

Revizori navode da su uvidom u opise poslova za koje su angažovani spoljni saradnici, konstatovali da predmet ugovora nije određeni posao, odnosno konkretna zaokružena cjelina koja za rezultat ima određeni proizvod, a poslovi nisu privremenog karaktera već je angažovanje obavljano u pojedinim slučajevima u kontinuitetu tokom cijele godine, pa se kao takvi ne mogu smatrati ugovorima o djelu.

– Značajnije isplaćene naknade na godišnjem nivou iznosile su 14.114 KM za poslove vozača i 12.045 KM za razne poslove u sektoru za energetiku. Pored navedenog, za dva kontinuirana angažmana za obavljanje usluga čišćenja isplaćeno je po 7.227 KM – navodi se u izvještaju.

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu