Politika

NAKON DVIJE GODINE Usvojena Revidirana strategija za rad na predmetima ratnih zločina

Nakon dvije godine neusvajanja i nebrojnog puta urgiranja od strane Ministarstva pravde BiH, usvojena je Revidirana strategija za rad na predmetima ratnih zločina.

NAKON DVIJE GODINE Usvojena Revidirana strategija za rad na predmetima ratnih zločina
FOTO: MINISTARSTVO PRAVDE BIH

Strategija je usvojena na današnoj sjednici Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

Ministar pravde, Josip Grubeša, nakon sjednice obratio se prisutnim medijima, rekavši da je Revidirana strategija za rad na predmetima ratnih zločina usvojena u izvornom tekstu, koji je bio upućivan i prije dvije godine zajedno sa Aneksom B, a koji je sačinjen kao rezultat dijaloga i kompromisa svih strana uz svesrdnu pomoć međunarodne zajednice, a posebno Delegacije Evropske unije.

– Aneksom B se preciziraju dijelovi Strategije koji se odnose na predmete protiv osoba sa A-liste Pravila puta, regionalna saradnja i način rada i sastav Nadzornog tijela, a za koje je cijenjeno da je nužno bilo dodatno definirati – saopšteno je iz Ministarstva pravde BiH.

Još jednom ističu da je cilj Revidirane strategije da kroz predviđene adekvatne mehanizme unaprijedi procesuiranje predmeta ratnih zločina u sudovima i tužiteljstvima u BiH, posebno kroz odgovarajuću raspodjelu predmeta ratnih zločina između pravosuđa na razini BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, te prije svega osigura efikasnije procesuiranje najsloženijih i najprioritetnijih predmeta ratnih zločina u postavljenim rokovima, te da je na izradi Revidirane strategije radila Radna grupa koju su činili stručnjaci sa svih nivoa vlasti, te predstavnici Misije OSCE i dr.