Politika

„Ne znaju ni koliko imaju službenih vozila“ Revizori upozorili institucije BiH zbog neekonomičnog upravljanja voznim parkom

Kancelarija za reviziju institucija BiH upozorila je da institucije Bosne i Hercegovine ne upravljaju voznim parkom na transparentan i ekonomičan način.

službeni automobili na parkingu
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER

U najnovijem izveštaju revizije učinka upravljanja voznim parkom u institucijama BiH navodi se da postoje „slabosti u sistemskom rješenju uređenja voznog parka, kao i slabosti pojedinačnih institucija u upravljanju vlastitim voznim parkom“.

– Slabosti normativnog uređenja cjelokupnog voznog parka ostavile su prostor samim institucijama da ovaj proces u velikoj mjeri urede svaka na svoj način bez naročitog vođenja računa o efikasnoj i ekonomičnoj upotrebi javnih sredstava – ističe se u izvještaju.

Prema evidencijama iz modula stalnih sredstava ukupan broj svih vrsta vozila u institucijama BiH bio je oko 4.100 zaključno sa 31. decembrom 2022. godine.

Najviše je vozila, ukupno 3.384, čija je prosječna starost 7,7 godina sa prosječnom nabavnom cijenom 33.000 KM.

Kada je riječ o instituciji sa najvećim brojem vozila to je Granična policija BiH koja ima 384 vozila, prosječne starosti 8,3 godina.

Takođe, navedeno je da, iako Pravilnikom iz 2014. godine je izvršena podjela vozila i utvrđena njihova namjena iz istog se ne može jasno vidjeti šta sve može da čini vozni park institucija BiH.

– Nije jasno definisano šta se smatra vozilom i koje sve vrste i kategorije vozila mogu da budu (cestovna, plovna, vazdušna, šinska, motorna, priključna, putnička, teretna, specijalna, radne mašine itd.) – navodi se u izvještaju.

Ističe se da je utvrđeno da kod nekih institucija određena vrsta vozila čini vozni park, a kod nekih ne.

Tako je, na primjer, Ministarstvo odbrane internim pravilnikom utvrdilo da prikolice čine sastavni dio specijalizovanih vozila, a Granična policija, ne.

– Iako je ranijim pravilnikom Granične policije utvrđeno da su prikolice vrsta specijalizovanog vozila, izmjenama pravilnika one se više ne smatraju specijalizovanim vozilima, mada ih GP posjeduje 36. Takođe, utvrđeno je i da kod Ministarstva odbrane vazdušna vozila nisu obuhvaćena internim pravilnikom o specijalizovanim vozilima – ističe se u izvještaju revizora.

Dodaje se da „ne postoje jasni kriteriji za utvrđivanje broja i klase službenih vozila koja se dodjeljuju institucijama“.

Takođe, revizorima nisu predočeni dokazi kojima se potvrđuje osnova za dodjelu određenog broja ili klase vozila institucijama.

U izvještaju se navodi da samo za oko pet posto voznog parka, odnosno za službena vozila, postoje određeni kriteriji, dok za specijalizovana vozila, koja čine oko 95 odsto voznog parka, ne postoje jedinstveni opšti kriteriji za posjedovanje, nabavku i korištenje.

– Prethodno je dovelo do različitih internih propisa kojima su omogućena različita prava ili benefiti u institucijama, kao i različiti troškovi, a što utiče na pravičnost i ekonomičnost upravljanja voznim parkom institucija BiH. Takođe, nadležne institucije ne raspolažu jedinstvenim evidencijama voznog parka institucija BiH (broj i vrste vozila) – tvrde revizori.

Izostanak ovih informacija, kako ističu, može da utiče na to da odluke koje trebaju da unaprijede upravljanje voznim parkom neće biti donesene ili neće proizvesti željene efekte.

Pročitajte još

– A moglo bi se reći da su željeni efekti izostali. Institucije planiranje nabavki vozila ne zasnivaju na dokumentovanim analizama potreba, postojećeg stanja voznog parka, s ciljem najefikasnijeg i najekonomičnijeg korištenja javnih sredstava. Takođe, institucije nemaju praksu analiziranja troškova održavanja voznog parka s ciljem opravdanosti daljih ulaganja u vozila, a ni prodaja vozila se ne zasniva na sveobuhvatnim analizama stanja voznog parka i jasnom definisanju prioriteta vozila za prodaju – kaže se u izvještaju.

Revizori još ističu da uspostavljeni načini evidentiranja, praćenja i izvještavanja o broju vozila, troškovima ne pružaju adekvatnu podlogu za donošenje odluka o nabavkama, održavanju, prodaji, mjerama za unapređenje i slično, piše N1.

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu