Društvo

Odgovor „Šuma Srpske“ sindikalcima: Prava radnika ni na koji način neće biti oštećena

Tvrdnje Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ ''Šume Republike Srpske'' a.d. Sokolac da „oko 3.000 radnika prima najnižu platu koja se na osnovu Izmjena i dopuna Zakona o radu iz januara 2022. uvećava po osnovu minulog, prekovremenog i noćnog rada“, netačne su, proizvoljne i neargumentovane.

Odgovor „Šuma Srpske“ sindikalcima: Prava radnika ni na koji način neće biti oštećena
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

To poručuju iz „Šuma RS“, naglasivši da Zakon o radu predviđa uvećanje najniže plate samo po osnovu radnog staža. Ističu da se ostala uvećanja plate uopšte ne navode kod uvećanja najniže plate.

– U pomenutoj sindikalnoj organizaciji uopšte ne prave razliku u pojmovima ”plata” i ”osnovna plata”, iz čega i izvode pogrešan zaključak šta sve ulazi u najnižu platu. Zakonom o radu definisano je da platu čini  osnovna plata i uvećanja plata propisanih Zakonom, Kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, te porezi na dohodak i doprinosi – bruto plata, a plata umanjena za porez na dohodak i doprinose je neto plata – osnovna plata plus uvećanja plate. Prema tome, radnik u materijalnom smislu ostvaruje pravo na platu koja se sastoji iz osnovne plate i uvećanja plate – objašnjavaju za Srpskainfo u „Šumama RS“.

Dodaju da je Zakonom regulisano šta čini osnovnu platu i koji su elementi za njeno izračunavanje – koeficijent složenosti poslova i cijena rada, te propisano koja su to uvećanja plate.

– A decidno su nabrojani radni staž, radni učinak, otežani uslovi rada, prekovremeni rad, rad noću, rad praznikom i u dane kada se po zakonu ne radi, koja ulaze u platu. Imajući u vidu da Zakon koristi termin ”najniža plata”, a ne termin ”najniža osnovna plata”, to znači, da u najnižu platu ulaze i osnovna plata i uvećanja plate – ističu u ovom preduzeću.

Naglašavaju da je tvrdnja da je na ovaj način oštećeno oko 3.000 radnika, besmislena.

Pročitajte još

– Sa cijenom rada od 160 KM, najnižu platu je potrebno isplatiti radnicima koji su raspoređeni na radnim mjestima za koja se traži NK, PK i dio KV radnika i taj broj je oko 350 radnika. Nije nam poznata namjera tendencioznih tvrdnji pomenute sindikalne organizacije da poslodavci krše zakonske odredbe i da se one ne primjenjuju, a iz svega navedenog je vidljivo da to što se u njihovom saopštenju navodi, nigdje nije propisano. Izvodi se zaključak da ova sindikalna organizacija, u stvari, vrši pritisak na postupanje poslodavca na način koji nije u skladu sa zakonom – kažu u „Šumama RS“.

Poručuju da rukovodstvo ovog preduzeća ni u jednom slučaju nema namjeru da bilo čime ošteti prava radnika propisana zakonom i da u svakom trenutku nastoji da dosljedno primjenjuje zakonske odredbe, kao i zvanična tumačenja zakonodavnih i drugih nadležnih institucija.

U Šumama „RS“ napominju da je Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ovom preduzeću, koji su potpisali i Jedinstvena udružena sindikalna organizacija u JPŠ „Šume RS“ i Sindikat zaposlenih JPŠ „Šume RS“  25. novembra 2021. godine,  u članu 67. definisano da cijena rada zavisi od ostvarenih rezultata poslovanja organizacionih dijelova, te uslovi i način umanjenja ili uvećanja cijene rada u tom slučaju.

Prihvati notifikacije