#Zakon o radu

Može im se
Tijana Grujić

Može im se

Kada su trajali višegodišnji pregovori oko čuvenog reformskog Zakona o radu u Republici Srpskoj u Ministarstvu rada su, koje je tada vodio Petar Đokić, u prvi plan se isticalo da će taj zakon radnike da štiti više od postojećeg. Da će biti mnogo jednostavnije zaposliti nove radnike, da će maltene biti iskorenjen rad na crno…

Mišić: Do izbora potrebno da se usvoje izmjene Zakona o radu
društvo

Mišić: Do izbora potrebno da se usvoje izmjene Zakona o radu

Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić smatra da bi izmijenjeni Zakon o radu trebalo da bude donesen do izbora, te napominje da su izmjene potrebne jer ovaj zakonski akt, bez kolektivnog ugovora, ne može da bude primjenjivan u najvažnijem dijelu – zaradama i radničkim pravima.