Politika

„Opada povjerenje građana i investitora“ Kancelarija za reviziju upozorila na neefikasnost institucija BiH

Institucije BiH nisu bile efikasne u pripremi i nadzoru implementacije planova integriteta kao jednog od preventivnih mehanizama koruptivnog djelovanja, što može dovesti do nesigurnosti i daljeg derogiranja povjerenja građana, potencijalnih investitora i privrednih subjekata u rad institucija BiH.

zajedničke institucije BiH
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Ovo je zaključak Kancelarije za reviziju institucija BiH koja je provela reviziju učinka aktivnosti institucija BiH na pripremi i nadzoru provođenja planova integiteta.

Kancelarija za reviziju institucija BiH u izvještaju je navela da su na korupciju posebno osjetljivi upravni postupci u kojima se odlučuje o pravima građana ili poslovnih subjekata (dozvole, vize, odobrenja i slično).

Takođe, tu su, kako navode, i postupci javne nabavke, izvršenje kazni, početak krivičnog postupka, prikupljanje poreza ili naknada, dodjela naknada, subvencija i podsticaja, zapošljavanje ili napredovanje, upravljanje budžetom, kao i rukovodioci, donosioci odluka i zaposleni zaduženi za pregled konkusne dokumentacije.

Revizori su kao razlog za neefikasnost institucija BiH naveli da nisu obezbijedile jasne smjernice za pripremu planova integriteta, nisu uspješne u blagovremenoj pripremi usaglašenih planova integriteta, u institucijama BiH nije uspostavljen funkcionalan sistem nadzora, izvještavanja i analiza implementacije planova integriteta.

Pročitajte još

Zbog mogućnosti da utvrđene slabosti u korištenju planova integriteta dovedu do nesigurnosti i daljeg derogiranja povjerenja građana, potencijalnih investitora i privrednih subjekata u rad institucija BiH, Kancelarija za reviziju institucija BiH uputila je preporuke Savjetu ministara i nadležnim institucijama za praćenje postupaka donošenja i provođenja planova integriteta.

Preporuka Savjetu ministara je da blagovremeno donosi smjernice za pripremu planova integriteta, dok Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) i Visoki sudski i tužilački savjet treba kontinuirano da rade na unapređenju metodologije za pripremu, implementaciju, izvještavanje i nadzor nad planovima integriteta.

Takođe je potrebno da nadležne institucije prate blagovremeno donošenje planova integriteta i preduzimaju aktivnosti nadzora i analize njihove implementacije.

Realizacijom datih preporuka, ističe se u izvještaju Kancelarije za reviziju institucija BiH dostavljenom Parlamentarnoj skupštini BiH, biće unaprijeđene aktivnosti na obezbjeđivanju efikasne pripreme i implementacije planova integriteta u institucijama BiH.

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu