Kolumne

Puna sela, pusti snovi

Odlazak ljudi sa sela u gradove neminovno prati industrijalizaciju, te je i kod nas počeo prije bar pola vijeka. Ali vidjeti oko 1.000 opustjelih sela u Srpskoj, u kojima danas više nema nikoga ili potpuno sami žive jedno-dvoje staraca, nije zbog toga ništa lakše.

Puna sela, pusti snovi
Foto: RAS arhiva

Ugašena ognjišta, u korov zarasle njive, prazne staje, osušene voćke tužan su prizor koji pogađa u srce, posebno one koji su na selu odrasli i živjeli šezdesetih godina prošlog vijeka, u vremena kada su sela još vrvila od ljudi.

Mnogi od njih su desetak ili nešto više godina kasnije i sami prešli da žive u gradovima i da tu zasnivaju porodice, ali su u ranoj mladosti naučili kako sve tegobe, tako i vrijednosti života na selu. Zato kada danas krenu zaraslim putevima do rodnih kuća, možda i najbolje od većine osjećaju i razumiju šta se gubi kada se izgubi selo.

Oni znaju da je selo mnogo više od vikend utočišta u koje pobjegneš nakon što se umoriš od gradske gužve, buke i stresa, pa raspališ roštilj ili okreneš jagnje. Prije svega zbog toga što to jagnje, koje treba da se okrene i u slast pojede, nema ko da uzgoji.

Bez sela nema proizvodnje hrane, a to je jedan od osnovnih problema sa kojima se stanovništvo i na ovim prostorima može uskoro suočiti. Mnogi žitelji Dalmacije, recimo, već uveliko „kukaju“ za Visokom Krajinom u koju su ranije redovno dolazili kada je trebalo nabaviti meso i drugu hranu, a danas nemaju zašto dolaziti. Stanovništvo nekadašnjih velikih sela sada uglavnom muku muči da nađe posao u gradovima ili je već otišlo put Evrope.

Djelimično je to, svakako, zbog prirodnih migracija mladih koji streme drugačijem životu od onog teškog, kojim su njihove bake i dedovi vijekovima prije njih živjeli u ruralnim predjelima. Djelimično je to, međutim, i zbog toga što, paradoksalno, kod nas na selu hljeba nema. Čak i mladi koji znaju i cijene prednosti i vrijednosti života na selu nemaju motiv da tamo ostaju, jer ne mogu da žive od svog rada.

Bez mogućnosti da se dobro zaradi, ovdje se neće ostajati – ni u selu, ni u gradovima.