#Odlazak

Njemačka čestitka
Siniša Trkulja

Njemačka čestitka

Slušam, poštovani čitaoci, neke naše političare koji kažu da su još prije tri decenije znali da će Njemačkoj biti potrebna radna snaga sa ovih naših prostora. Slušam i pitam se šta su to oni uradili u proteklih 30 godina da zadrže građane, prije svega mlade ljude.