Društvo

RODITELJI ŽELE DA ZNAJU ZA ŠTA DAJU PARE Osiguranje učenika u Srpskoj posredstvom škola

Osnovci u Republici Srpskoj su posredstvom škola osigurani od nezgoda tokom 24 sata čitavih godinu dana, ali veliki broj roditelja nije upoznat s tom činjenicom.

RODITELJI ŽELE DA ZNAJU ZA ŠTA DAJU PARE Osiguranje učenika u Srpskoj posredstvom škola
FOTO: BOJANA MAJSTOTORVIĆ/RAS SRBIJA

Dobili smo poruku od razrednice da pošaljemo po tri KM ako želimo osiguranje za djecu, ali nismo detaljnije upoznati o uslovima osiguranja. Možda bismo više informacija dobili da smo imali roditeljski sastanak, ali nije ga bilo zbog epidemije virusa korona – kaže majka osnovca iz Prijedora Jelena A.

Predsjednik aktiva direktora osnovnih škola regije Prijedor Zdravko Budimir kaže da sve škole ugovaraju osiguranje učenika na 24 sata.

– Mali broj roditelja ne pokaže interes za osiguranjem, ali moja škola uvijek nađe mogućnost da osigura sve učenike – priča on.

Ponude

Budimir navodi da škole dobiju različite ponude od više osiguravajućih kuća.

– Osnovno osiguranje je dvije KM, ali može da bude i više. Najbolje da nema nezgoda, ali bilo ih je i zavisno od vrste povrede nakon završenog liječenja dobije se odšteta – objašnjava on.

Predsjednica aktiva direktora osnovnih škola u regiji Istočno Sarajevo Danijela Mrda priča da se početkom školske godine formira Komisija za izbor osiguravajuće kuće.

– Komisija, koju čine školski odbor i član savjeta roditelja, bira osiguravajuću kuću na prijedlog direktora. Nama je jako bitno da osigurane sume budu što bolje za naše učenike, ali vodimo računa i o platežnoj moći roditelja – kaže Mrda.

Bez žalbi

Dodaje da se obično za godinu dana uplate dvije ili tri KM za osiguranje jednog učenika.

– Djeca su prosto sklona padovima i određenim nesrećama, kao što su lomovi ruku, nogu i važno nam je da budu osigurani 24 sata. Ako se dobro dogovori osiguranje, ono pokriva i bolničko liječenje. Neka djeca su imala saobraćajne nezgode i po završetku liječenja osiguravajuće kuće ih isplate. Nismo imali nikada žalbu roditelja da im je nadoknada štete odbijena – priča ona.

Predsjednica aktiva direktora osnovnih škola u Mrkonjić Gradu, Ivan Savić, kaže da su svi učenici osigurani na ovom području.

– Učenik naše škole „Nikola Mačkić“ Donja Previja – Ribnik slomio je ruku kod kuće i dobio je naknadu nakon što je dostavio putne troškove i nalaze ljekara. Isplata bude u skladu s premijom koju je uplatio – kaže ona.

Učenici generacije

Savićeva navodi da su ove godine roditelji izabrali osiguravajuću kuću koja učenike generacije nagrađuje sa po 100 KM.

FOTO: BOJANA MAJSTOROVIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: BOJANA MAJSTOROVIĆ/RAS SRBIJA

Iz Agencije za osiguranje RS navode da osiguranje učenika od posljedica nesrećnog slučaja spada u neživotna osiguranja i pripada vrsti 01 – osiguranje nezgode. Tvrde da ova agencija nema podatke koliko je isplaćeno naknada učenicima jer statistički prati podatke samo za vrste osiguranja i da je to u ovom slučaju  cjelokupna vrsta 01 – osiguranje nezgode.

– Osnovni rizici za koje se može ugovoriti osiguranje učenika od posljedica nesrećnog slučaja su najčešće smrt zbog nezgode i trajni gubitak opšte radne sposobnosti, odnosno invalidnost. Pored ovih osnovnih rizika, može se ugovoriti pokriće i prolazne nesposobnosti za rad, dnevna naknada, troškovi liječenja, kao i drugih rizika utvrđenih posebnim uslovima konkretnog društva za osiguranje. Ugovara se i iznos osigurane sume na koju se zaključuje osiguranje od posljedica nezgode, a koja je jedan od faktora koji utiče na visinu naknade koja se isplaćuje kada se desi osigurani rizik nezgode – tvrde iz Agencije.

Praksa

Ombudsman za djecu Republike Srpske kaže da je osiguranje usmjereno na zaštitu djece i njihovih interesa, ali da se postavlja pitanje da li je uspostavljena praksa zaista u najboljem interesu djeteta.

– Problem nastaje onda kada se nezgodni slučaj desi u školi i kada se ne mogu ostvariti prava po tom osnovu. Tada se postavljaju pitanja – od kojih rizika su dejca osigurana, ko odlučuje o izboru osiguravajućeg društva i po kojim kriterijumima, ko odlučuje o rizicima pokrivenim osiguranjem, da li dijete koje nije uplatilo iznos osiguranja ostaje izvan osiguranja, zašto roditelji ne znaju da njihovo dijete nije osigurano do momenta kada se desi nesretni slučaj i slično – poručuje ombudsman.

Zaključuje da je neophodno jačanje partnerskog odnosa između roditelja i škole, jer roditelji, ukoliko već daju novac, potrebno je da imaju i sve neophodne informacije.