Regioni

STOP POPLAVAMA Za uređenje vodotokova izdvajaju 7 miliona KM

Počelo je uređenje korita rijeke Sapne i dijela vodotoka rijeke Drine u Zvorniku, a radovi bi trebali biti završeni do sredine sljedeće godine. Za ovaj projekat biće izdvojeno više od 7 miliona KM.

STOP POPLAVAMA Za uređenje vodotokova izdvajaju 7 miliona KM
Foto: Rade Jokić/RAS Srbija

Gradska uprava Zvornika izdvojiće nešto više od milion KM za regulisanje imovinsko-pravnih odnosa, dok su ostalo grant sredstva koja je grad Zvornik dobio za ovaj projekat. Zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović ističe da je ovo jedan od najbitnijih projekata u Zvorniku koji će riješiti probleme plavljenja nekih naselja u kojima je pričinjena materijalna šteta u poplavama 2010. i 2014. godine.

Ovim projektom je predviđeno uređenje korita rijeke Sapne u dužini od 4,6 kilometara, od naselja Cer do ušća ove rijeke u Drinu, kao i gradnja obaloutvrde u naseljima Tršić i Tabanci u dužini od 1,8 kilometara. Predviđeno je postavljanje kamenih obloga i njihovo betoniranje u koritu rijeke Sapne, koje će u dnu biti široko 7 metara, dok će na vrhu imati širinu od 22 metra. Sa takvom regulacijom više ne bi trebalo biti problema s poplavama. Nekoliko naselja uz Sapnu je poplavljeno 2010. i 2014. godine zbog čega smo tražili sredstva za regulaciju ovog vodotoka koja su dobijena putem grantova, a gradska uprava je bila zadužena da reguliše imovinsko-pravne odnose. Cjelokupan projekat bi trebao biti završen do sredine sljedeće godine, čime bi praktično riješili gotovo sve probleme sa poplavama na području Zvornika – rekao je Ivanović.

Foto: Rade Jokić/RAS Srbija

Po riječima Dejana Galića, samostalnog stručnog saradnika za mjere zaštite i spasavanja u Službi civilne zaštite Zvornik, projekat uređenja korita reka Sapne i dijela korita riieke Drine ima višestruki značaj.

Foto: Rade Jokić/RAS Srbija

– Ovaj projekat je bitan za nekoliko naselja uz Sapnu koja su gusto naseljena i koja su imala ogromne probleme s poplavama 2010. i 2014. godine. Zaštitićemo imovinu, jer je u poplavama nivo vode u ovim naseljima bio do drugog sprata na kućama. Pored toga, riješićemo i probleme sa prekidom putnih komunikacija, jer je 2014. godine Sapna poplavila magistralni put Zvornik – Bijeljina i saobraćaj je bio obustavljen. Osnovne škole u Karakaju, Jardanu, Čelopeku i Ceru su do sada bile u opasnosti od poplava, a sada će i to biti riješeno. Obradive površine i poljoprivredna gazdinstva će biti u potpunosti zaštićena, a nivo obaloutvrda će biti podignut na nivo stogogodišnjih voda. Sve ovo će garantovati bezbjednost svih naselja oko reke Sapne, koja je najveći bujični vodotok u Zvorniku – rekao je Galić.

Jedan dio radova na ovom projektu je već završen, pa se očekuje da svi radovi budu završeni na vrijeme.

Sapna zadavala najveće probleme

Tokom poplava 2010. i 2014. najveće probleme i štetu je nanijela reka Sapna, koja je duga 21 kilometar.

– Rijeka Sapna je bujični vodotok koji je plavio naselja veoma brzo i jednostavno nismo imali vremena da reagujemo i spriječimo materijalnu štetu. Ova rijeka je duga 21 kiometar i za 6 do 9 sati može dostići vodostaj koji dovodi do poplava, a to je u noćnim satima jako malo vremena. Ovim projektom biće izbjegnuti takvi problemi, te zaštićeni ljudski životi i imovina – rekao je Dejan Galić, samostalni stručni saradnik za mjere zaštite i spasavanja u Službi civilne zaštite Zvornik.