Možete da nas pratite
i putem aplikacije za
Besplatno na

SVE UČESTALIJI PROBLEM Šta da radite ako sumnjate da dijete trpi VRŠNJAČKO NASILJE

Društvo
Autor:

Foto: Profimedia

Vršnjačko nasilje sve je učestaliji problem, kako za mališane koji ga trpe, ali i za njihove roditelje. Stoga Ministarstvo nauke, prosvete i tehničkog razvoja Srbije upućuje roditelje da se, u cilju što efikasnijeg rješavanja eventualnih problema, drže ustanovljenih procedura.

Najnoviji slučaj navodnog nasilja u školi objavila je na Tviteru majka jednog osnovca, koja je na ovoj društvenoj mreži tvrdila da su djeca njenog sina maltretirala fizički i psihički, te da su mu prijetili da će ga baciti kroz prozor. Navodno, direktor škole nije reagovao na prijave ove majke.

Obaveza roditelja je da poštuju procedure prijave sumnje na nasilje, naglašavaju iz Ministarstva.

– To podrazumijeva da se prvo obrate ustanovi: odjeljenskom starešini ili timu za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i/ili direktoru škole u zavisnosti od konkretne situacije.

Dakle, u samoj školi postoje tri instance kojima se možete obratiti.

– U situacijama prvog nivoa vršnjačkog nasilja aktivnosti preduzima odjeljenski stariješina u saradnji sa roditeljima učenika i odjeljenskom zajednicom, dok se u slučaju drugog nivoa uključuje Tim za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Kada je riječ o slučajevima trećeg nivoa vršnjačkog nasilja obavezno je i uključivanje spoljašnje zaštitne mreže (centar za socijalni rad, zdravstvo, policija).

Procjenu nivoa nasilja obavlja Tim za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, na osnovu definisanih kriterijuma.

Neophodno je da roditelji sarađuju

Roditelji imaju obavezu da na poziv škole učestvuju u pojačanom vaspitnom radu, kao i da sarađuju sa školom u toku sprovođenja vaspitno-disciplinskog postupka. Za sve učesnike – učenike koji vrše nasilje, trpe nasilje ili posmatraju nasilje izrađuje se operativni plan zaštite u čiju realizaciju su u obavezi da se uključe i roditelji.

Saradnja roditelja i škole je neophodna i kada je riječ o realizaciji aktivnosti društveno-korisnog rada koji omogućuje učenicima da razvijaju prosocijalne oblike ponašanja, poručuju oiz Ministarstva.

Škole su u obavezi da sprovode precizne procedure, kako bi učenici bili zaštićeni od bilo koje vrste nasilja.

Od saradnje škole i porodice zavisi uspjeh rješenja datog problema, a ukoliko roditelji ne sarađuju sa školom ili ispoljavaju neprimjereno i nasilno ponašanje škola je u obavezi da obavijesti i uključi druge institucije (centar za socijalni rad i/ili policiju), kao i da podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili krivičnu prijavu radi utvrđivanja odgovornosti roditelja.

Evaluacije različitih preventivnih programa i praksi su potvrdile ključnu ulogu roditelja u prevenciji i stoga je neophodno da roditelji učestvuju u aktivnostima koje je škola predvidjela Godišnjim planom zaštite od nasilja, kao i preventivnim aktivnostima na nivou odjeljenja i razreda. Ministarstvo apeluje na roditelje učenika da poštuju propisane procedure, o kojima se detaljnije uvijek mogu informisati u ustanovama, zaključuje se u saopštenju.

(Blic)

Možete da nas pratite i putem aplikacije za Android ili iPhone/iPad.
Možete da nas pratite i na Facebook stranici

IZDVAJAMO