Vladimir Đurić Đura
Vladimir Đurić Đura

Neobične poruke sa kongresa IASC u Banjaluci

Kada je prošle godine u septembru održan značajan međunarodni događaj, 7. susreti Evropske sekcije i 8. susreti Sjevernoameričke sekcije Internacionalne akademije kardiovaskularnih nauka, koji su u Banjaluci organizovali Ranko Škrbić i Miloš Stoiljković, mnogima su promakle neobične poruke nekih od gostujućih predavača na skupu.