#Običaji

OBIČAJI NA VELIKI ČETVRTAK Evo šta danas valja da se radi
društvo

OBIČAJI NA VELIKI ČETVRTAK Evo šta danas valja da se radi

Danas je Veliki četvrtak. Na Veliki četvrtak obilježavaju se četiri događaja: sveto pranje nogu učenicima, Tajna večera, čudesna molitvu i izdajstvo sina Božijeg. Na ovaj dan, Hristos se sa učenicima vratio u Jerusalim. Na Tajnoj večeri ustanovio je Svetu tajnu pričešća, dijeleći hljeb i vino, riječima koje se i danas mogu čuti u toku svete liturgije.