Ljubav
Zorica Railić-Perić

Ljubav

Balašević je u svojoj pjesmi rekao: „Sve prave su ljubavi tužne“. Da nam sve prave ljubavi ne bi bile tužne mi kažemo da su sve prave ljubavi „zdrave“.