Gradovi

Coca-Colin projekat "Od izvora do mora" okupio speleologe i druge entuzijaste u akciji čišćenja kod Tomislavgrada (FOTO)

Čišćenjem jame na području Grabovice, nedaleko od Vidikovca kod Tomislavgrada, nastavljana je realizacija Coca-Colinog projekta Od izvora do mora.

Coca-Colin projekat "Od izvora do mora" okupio speleologe i druge entuzijaste u akciji čišćenja kod Tomislavgrada (FOTO)
FOTO: COCA-COLA HBC

Ova akcija čišćenja okupila je 30 učesnika članova Speleološkog društva Mijatovi Dvori i drugih entuzijasta i ekoloških aktivista iz Tomislavgrada, okupljenih oko zajedničke ideje – stvaranja zdravijeg i sigurnijeg okruženja za sve. Ujedno, ovo je prilika i da se kroz akciju utiče na svijest građana o odgovornom odlaganju otpada. Naime, u jami i neposredno uz jamu je prikupljena tona različitog otpada.

Akcija u Tomislavgradu je peta akcija čišćenja u okviru projekta koji je počeo 7. septembra akcijom prikupljanja ambalažnog otpada uz obale rijele Drine i kroz Višegrad, a nastavljen u Foči, Rudom i Bihaću. Zbog lošeg vremena odložena je akcija u Tuzli, ali će se ona održati u srijedu, 20.10, dok će završni događaj i akcija u Sarajevu biti realizovani 29.10.

Coca-Cola u Bosni i Hercegovini kao društveno odgovorna kompanija i lider u primjeni postulata održivog poslovanja ima jasno postavljene ciljeve koji se odnose na smanjenje uticaja na okolinu. Jedno od strateških opredjeljenja kompanije, ujedno i globalna inicijativa, je Svijet bez otpada, u sklopu koje je i projekat Od izvora do mora, koji u se Bosni i Hercegovini ove godine realizuje prvi put.

Coca-Colin projekat Od izvora do mora realizuje se u saradnji sa lokalnim NVO – Eko centar iz Višegrada i UG Ruke iz Sarajeva. Do sada su projekat partnerski podržali: ​ Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog Kantona, Javna ustanova Vode Srpske, Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Opština Višegrad, Grad Bihać, Grad Tuzla, Općina Tomislavgrad, Opština Rudo, Opština Foča.

Partneri projekta su i kompanije Ekopak i Euro Beta, koje su zadužene za organizaciju odvoza prikupljenog otpada. Pored partnerskih nevladinih organizacija i kompanija za odvojeno prikupljanje i recikliranje otpada, partneri projekta su kompanije Konzum BiH i Mercator BiH.

A.E.

Prihvati notifikacije